Publicatie

De renovatie van de sociale huisvesting: oproep tot debat

De sociale huisvesting heeft dringend een renovatie nodig. Dat is de boodschap van de toekomstverkenning Vooruit naar de kern. Een discussienotitie van twaalf volkshuisvesters, waaronder corporatiemedewerkers, onderzoekers en adviseurs. Wouter Rohde, tot december 2013 directeur van woningcorporatie Woonbron en nu zelfstandig adviseur, doet een oproep een bijdrage te leveren aan de discussie.

‘De legitimatie van de sociale huisvesting is niet langer vanzelfsprekend’, zegt Rohde. ‘Dus moet er iets veranderen. Daar is vrijwel iedereen het over eens. Over de gewenste richting van die veranderingen bestaat minder eensgezindheid. Dat komt ook doordat de discussies tot nu toe niet echt gaan over de uitgangspunten en de bedoeling. Het debat gaat vaak meer over de vorm dan over de omvang en de inhoud van de sociale huisvesting.’

Vier bouwstenen
‘Daarom schetsen wij in deze notitie een perspectief van de richting die de sociale huisvesting op kan gaan, waarbij we een balans zoeken tussen de verantwoordelijkheid die mensen zelf dragen voor hun wonen en de noodzakelijke interventies, van de overheid en van corporaties. Dat perspectief bestaat uit vier bouwstenen: regionale regels, een fatsoenlijke woonbijdrage, huurcontracten op maat en een revolving fund dat duurzaam beschikbaar is voor de sociale huisvesting.’

‘Voor alle vier die bouwstenen benoemen wij een stevige lijst van vraagstukken die uitwerking behoeven. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: Hoe groot is de doelgroep van mensen die niet zonder steun hun eigen wonen kunnen regelen en hoe verschilt deze groep van regio tot regio? Welke tussenvormen tussen volledig verzorgd huren en eigenaar-bewoner zijn kansrijk? Momenteel bieden de meeste corporaties al hun huurders hetzelfde dienstenpakket. Er zijn vast klanten die zelf taken willen uitvoeren in ruil voor een lagere huurprijs. Wat zijn daarvoor kansrijke arrangementen?’

Parlementaire Enquête
‘Deze en de andere vragen uit de notitie gaan we de komende maanden verder uitdiepen. De website vooruitnaardekern.nl biedt de ruimte om hier aan mee te doen. Gefundeerde reacties en ideeën zijn welkom. We willen los van alledaagse belangen en praktische bezwaren de discussie voeren. Juist nu veel aandacht in de sector uitgaat naar de novelle voor de Herziene Woningwet en de Parlementaire Enquête is het verstandig om een inhoudelijk debat te voeren over de bedoelingen van de sociale huisvesting.’