Publicatie

Onderzoek TIAS: ‘Beschikbaarheid, betaalbaarheid en financiële continuïteit centraal in keuzes corporaties’

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en financiële continuïteit staan de komende jaren centraal in de strategische overwegingen van woningcorporaties. Dat is de conclusie van een onderzoek over de toekomst van corporaties uitgevoerd door TIAS, onderdeel van de Universiteit van Tilburg. Door ontwikkelingen vanuit beleid en wetgeving, zoals de verhuurdersheffing en kerntakendiscussie, voelen corporaties zich gedwongen om deze keuzes te maken.

Deze strategische keuzes van corporaties vragen volgens de onderzoekers voor de periode 2015 – 2020 om ‘maatschappelijk ondernemen 2.0’. Dat wil zeggen dat corporaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door anderen in beweging te zetten, zoals huurders, gemeenten en zorginstellingen. Zo ontstaan ‘vraaggestuurde, flexibele en informele vormen van samenwerking’ van partijen in wisselende samenstellingen, zoals woonzorginitiatieven.

Het onderzoek Van meedeinen naar koers zetten voerde TIAS uit in samenwerking met Aedes. Het onderzoek bestond onder meer uit een enquête onder ruim honderd corporaties en interviews met corporatiebestuurders en hun samenwerkingspartners.