Jaarcongres DVS: door de ogen van de bewoner

‘We dragen deze middag op aan Bert Keijts’, opent Marien de Langen, bestuurder van Stadgenoot en voorzitter van De Vernieuwde Stad het jaarcongres. Bert Keijts is afgelopen week overleden en zette zich als bestuurder van corporatie Portaal en bestuurslid van Aedes in voor de thema’s duurzaamheid en samenwerking. ‘Hij omarmde het thema van vanmiddag: “door de ogen van de bewoner”.’ 

Op het jaarcongres van De Vernieuwde Stad (DVS), een platform van 25 woningcorporaties, gaat het om het leven van de huurder. De Argumentenfabriek heeft in samenwerking met DVS levenskaarten gemaakt aan de hand van tien verhalen van huurders om zicht te krijgen op vraagstukken van bewoners.

Deze verhalen vormen de bodem voor de publicatie Zo leven sociale huurders in lange systemen die op de bijeenkomst is gepresenteerd. Deze is er één in een reeks van publicaties over de ‘lange systemen’ van woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs, pensioen, sociale zekerheid en zorg. De systemen zijn 'lang' omdat ze een heel mensenleven doorwerken. Frank Kalshoven licht het tijdens de bijeenkomst van DVS toe. ‘De lange systemen staan in verbinding met elkaar en beïnvloeden elkaar. Afstemming is hard nodig om het leven van mensen te verbeteren en zelfregie te bevorderen.’ 

Ken je huurder
Wat kunnen woningcorporaties betekenen voor hun huurders? De belangrijkste aanbeveling van de auteurs van De Argumentenfabriek is dat corporaties hun huurders moeten kennen. En dan niet alleen een kennismakingsgesprek voeren met een nieuwe bewoner, maar de hele huurperiode contact houden. De corporatie kan problemen signaleren en hulpverlening verbeteren.

Zo kunnen zij medewerkers een cursus aanbieden om huiselijk geweld te signaleren. Maar zij kunnen ook specifiek zorgvastgoed bieden voor een woonaanbod tussen zelfstandig en beschermd wonen in. Of huurachterstand bestrijden of voorkomen door huurders met een huurachterstand te vragen een tegenprestatie te leveren in ruil voor huurverlaging of kwijtschelding. Bied huursparen aan zodat huurders een buffer kunnen opbouwen die zij in financieel krappe tijden kunnen inzetten. Deze en andere tips staan in de publicatie.

Gezocht: T-shape professional
Guido Walraven, lector dynamiek van de stad, wethouder Jeroen Olthof die in Zaandam de portefeuille wonen, jeugd en zorg beheert en Eelke Blokker, actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden gaan onder leiding van gespreksleider Ruben Maes met elkaar in debat. 

Kort gezegd vinden zij dat woningcorporaties effectief samenwerken met andere organisaties die actief zijn in de andere domeinen, dus met onderwijsinstellingen, gemeenten, instanties rond inkomen en arbeid en zorg. Voor een deel gebeurt dit al, maar het kan nog effectiever en meer vanuit de leefwereld van de huurder. Marien de Langen vat het op het einde van de bijeenkomst treffend samen. ’We zien als corporatie veel maar met die kennis kan veel meer.’

Een verslag van de middag is te lezen in het E-zine op devernieuwdestad.nl