Vereniging

De Vernieuwde Stad: ‘Kijk door de ogen van bewoners’

Hoe kunnen woningcorporaties beter aansluiten bij de leefwereld van de huurders? Die vraag staat centraal in de publicatie Door de ogen van de bewoner, van De Vernieuwde Stad (platform van grote en grootstedelijke corporaties). Corporatiebestuurders verkennen een aanpak daarvoor in gesprekken met deskundigen van buiten de sector.

Met de publicatie wil De Vernieuwde Stad het debat aanjagen over een koerswijziging in de corporatiewereld. In ieder gesprek komt een ander perspectief aan de orde. Frank van Kalshoven (directeur van de Argumentenfabriek) kijkt bij onderzoek naar huurders niet alleen naar wonen, maar ook naar bijvoorbeeld onderwijs, sociale zekerheid, werk en pensioen. Volgens Van Kalshoven is het nodig om die verbanden te leggen.

Brede taakopvatting
Als corporaties zich scherp aan de letter van de wet houden en ook andere partijen zich op hun domein terug trekken, komen veel mensen in de steden tussen wal en schip terecht. Volgens Godfried Engbersen (hoogleraar algemene sociologie Erasmus Universiteit) moeten corporaties daarom hun brede taakopvatting houden en samenwerking zoeken.

Ook de organisatie van corporaties moet meer gericht worden op de leefwereld van huurders. Dat kan volgens Ruud Klarenbeek, bestuurder JP van den Bent stichting, gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Door veel meer ruimte te geven aan vakmanschap van medewerkers in ‘de frontlinie’, door eigen verantwoordelijkheid te belonen en door maatwerk voor huurders te promoten.