Parlementaire enquêtecommissie tevreden met resultaat

De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties kijkt tevreden terug op haar onderzoek. Er ligt een breed gedragen eindrapport, schrijft de commissie in haar evaluatie.

Effectiever
Veel van de aanbevelingen zijn zelfs al omgezet in wetgeving doordat het eindrapport meteen is betrokken bij het debat over de nieuwe Woningwet. Wel vindt de commissie het jammer dat er geen afzonderlijk debat tussen de Tweede Kamer en het kabinet over het eindrapport is geweest.

De commissie geeft een aantal adviezen om het instrument van de parlementaire enquête nog effectiever te maken. Zo moet het mogelijk zijn om buitenlandse personen te verplichten om voor de commissie te verschijnen. En tijdens de besloten voorgesprekken is het beter als gehoorden van dezelfde organisatie niet steeds dezelfde persoon meenemen, omdat diegene op die manier wel erg veel vertrouwelijke informatie te horen krijgt, schrijft de commissie.

Evaluatie Tweede Kamer
De Tweede Kamer gaat de parlementaire enquête naar woningcorporaties evalueren en heeft daarvoor een (tijdelijke) commissie ingesteld. Op basis van die evaluatie kan eventueel de Wet Parlementaire Enquête worden aangepast.

Terugblik Aedes
Aedes kijkt tijdens het verenigingcongres op 23 april terug op haar voorbereidingen op de parlementaire enquête en het verloop daarvan.