Openbare verhoren dag 17: bewindspersonen en prioriteiten (deel 3)

Minister Donner verraste zijn opvolgster Spies tijdens hun overdrachtsgesprek met de problemen bij Vestia. Hij was daar achter de schermen al zo’n drie maanden mee bezig. Donners wetsvoorstel voor herziening van de Woningwet werd tijdens het ministerschap van Spies door de Tweede Kamer aangenomen.

2010-2011: Woningwet naar Tweede Kamer
Piet Hein Donner wijzigde het voorstel voor herziening van de Woningwet van zijn voorganger: ‘Van der Laan was geneigd om verantwoordelijkheden naar de overheid te trekken. Dat vond ik niet slim. Het systeem heeft ons lage huren en stedelijke vernieuwing gebracht. Ik wilde meer eigen sturing bij corporaties, maar op een beperkter terrein door strikte afbakening van taken.’

Verbetering van het toezicht was voor Donner een belangrijke reden om de wet aan te passen. Toch beëindigde hij de intensivering van het toezicht op integriteit. Donner: ‘Er waren geen signalen dat de sector crimineel was gepenetreerd. En het aantal meldingen nam af.’

De minister hoorde in september 2011 voor het eerst van de problemen bij Vestia. Donner: ‘Vanaf het begin was duidelijk dat er moest worden ingegrepen. Maar je moet wel het probleem helemaal duidelijk hebben.’ Had hij de Kamer niet moeten informeren? Donner: ‘Ik heb besloten dat pas te doen als het kon. Ik heb zelfs de ministerraad lange tijd niet ingelicht.’

2011-2012: Nieuwe minister verrast met Vestia
Liesbeth Spies loodste de herzieningswet door de Tweede Kamer en stelde de commissie-Hoekstra in om ‘snel een aantal verbeteringen in het toezicht mogelijk te maken’. Een wet waardoor incidenten nooit meer voorkomen noemt ze een utopie: ‘Geen enkel systeem is bestand tegen het moedwillig om de tuin leiden door individuen.’

Spies maakte zich sterk voor twee taken van corporaties: ‘Eén, de volkshuisvestelijke taak. Twee, investeringen in dorpen, steden en wijken. Wat je precies onder leefbaarheid verstaat, daar lag nog een taak om dat te beschrijven. Maar dat het een kerncompetentie van woningcorporaties is, staat voor mij als een paal boven water.’

De oplossing voor Vestia was de minst slechte, verdedigde Spies. Het verlies kwam zo niet bij de staat terecht. ‘We hebben een behapbare oplossing proberen te vinden . We hebben steeds gezegd: we moeten de pijn verdelen en de banken mogen niet met de schrik vrijkomen. Maar de huurders betalen hoe dan ook de hoogste rekening.’

De volledige verslagen van alle verhoren vindt u in het overzichtsartikelDe openbare verhoren zijn terug te zien via het YouTube-kanaal van de Tweede Kamer.