Aedes analyseert corporatiesector in De Balans Verstoord

‘Als sector moeten we erkennen dat er behalve veel goed, de afgelopen periode ook nogal wat fout is gegaan in de volkshuisvesting’, zegt Aedes-voorzitter Marc Calon. ‘En daar lessen uit trekken. Dan kunnen we werken aan verbetering van het stelsel en het herstel van het vertrouwen. Want woningcorporaties hebben Nederland nog steeds veel te bieden.’

Onderzoek
De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties startte in 2013 met haar onderzoek. Branchevereniging Aedes heeft voorafgaand aan de enquête opdracht gegeven de recente geschiedenis van de sector te beschrijven. Marc Calon: ‘We wilden een goede analyse hoe de problemen ontstaan zijn en daarbij de verantwoordelijkheid van de sector onder ogen zien.’

De balans verstoord
Dat heeft geleid tot het rapport De Balans Verstoord. Het rapport schetst de ontwikkeling die de corporatiesector de afgelopen decennia heeft doorgemaakt en hoe dit heeft kunnen leiden tot een aantal ernstige incidenten. De hoofdconclusie van de analyse is dat de verbindingen van woningcorporaties met huurders, de samenleving, overheid en markt verzwakt zijn. De sector heeft geen duidelijk gezamenlijk ‘moreel kompas’ ontwikkeld en individuele corporaties konden ongestraft te veel risico’s nemen. Dat leidde tot brokken. Tegelijkertijd waren corporaties ook zonder overheidssubsidie in staat veel nieuwe huizen te bouwen en samen met anderen kwetsbare wijken te verbeteren.

‘Wortels beetje kwijtgeraakt’
Marc Calon: ‘We accepteren de kritische conclusies uit het rapport, zo hebben we op ons ledencongres in april besproken. Je moet ook kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen en het overheidsbeleid blonk niet uit in duidelijkheid en consistentie. Maar we willen niet om onze eigen rol en verantwoordelijkheid heen. De meeste corporaties hielden zich gewoon bezig met het goed huisvesten van mensen. Maar als sector zijn we onze wortels een beetje kwijtgeraakt. We waren het er unaniem over eens dat we zelf gaan werken aan de verbinding met huurders en de samenleving.’

‘Vertrouwen terugwinnen’
Aedes heeft het rapport laten maken in voorbereiding op de parlementaire enquête. Voorzitter Calon: ‘Dan komen alle missers van de afgelopen jaren weer op tafel natuurlijk. Pijnlijk, maar we lopen er niet voor weg. Belangrijker is dat de enquête tegelijkertijd een kans biedt om het corporatiestelsel te verbeteren. Om vertrouwen terug te winnen. En die kans willen wij grijpen. Het zou goed zijn als er een duidelijke publieke opdracht uitkomt, zodat iedereen weet wat je wel en niet van woningcorporaties kunt verwachten. Wij gaan laten zien dat we nog steeds staan voor onze huurders en voor de sociale huisvesting in Nederland. ‘

Interview
Lees ook het interview in de Volkskrant (1 juni 2013) met Aedes-voorzitter Marc Calon naar aanleiding van het verschijnen van het rapport De Balans Verstoord.