Praktijk

Forse besparing door samenwerking Brabantse woonruimtebemiddelaars

Van west tot oost Brabant doen 24 woningcorporaties mee aan de ontwikkeling van één gezamenlijk online systeem voor woonruimtebemiddeling. De drie verschillende websites in die regio gaan binnenkort gebruikmaken van hetzelfde achterliggende systeem. Dit bespaart de corporaties ruim een miljoen euro.

Woning in Zicht (Tilburg) is inmiddels in de lucht. De livegang van het vernieuwde Wooniezie (Helmond/Eindhoven) en Klik voor Wonen (West-Brabant) volgt later. Len Amendt, coördinator bij Stichting Woning in Zicht, legt uit hoe het werkt.

Waarom is er gekozen voor een gezamenlijke ontwikkeling van een online systeem van woonruimtebemiddeling?
‘De drie regio’s stonden op het punt om binnen afzienbare tijd hun woonruimtebemiddelingssysteem te vernieuwen. Door de gezamenlijke inkoop en technische realisatie van een nieuw systeem hebben de 24 samenwerkende corporaties een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Ook is het woonruimtebemiddelingssysteem nu efficiënter ingericht, wat de corporaties werk uit handen neemt. Het totale financiële voordeel overstijgt ruimschoots een miljoen euro. Bovendien maakten de corporaties tijdens de ontwikkeling gebruik van elkaars kennis en ervaring. En doordat de drie regio’s met één systeem werken, kunnen ze ook in de doorontwikkeling en bij het beheer van de websites verder samenwerken. Het systeem achter de site is voor alle drie de regio’s het zelfde, maar iedere woonruimtebemiddelaar behoudt haar eigen naam, eigen huisstijl en lokale karakter op de site. Daarnaast is maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld voor uitwerking van afspraken met de verschillende gemeenten. Woningzoekenden merken dus niets van de samenwerking. Alleen dat de website wordt vernieuwd en gebruiksvriendelijker wordt. Zo zijn de sites volledig responsive. Dat betekent dat ze zowel op een pc, tablet als smartphone gebruiksvriendelijk zijn.’

Hebben jullie de gebruikers bij de ontwikkeling betrokken?
‘Ja, de corporaties organiseerden sessies met twaalf bewoners. Dat waren divers samengestelde groepjes: jong en oud, passief en actief woningzoekend, hoog en lager opgeleid. Toen de site op hoofdlijnen klaar was zijn deze bewoners in groepjes van twee achter een beeldscherm aan de slag gegaan. Corporatiemedewerkers en mensen van het softwarebedrijf tekenden hun commentaar op. In vervolgsessies voeren bewoners concrete zoekopdrachten op de site uit. Dit klantonderzoek leidde tot concrete verbeteringen in de navigatie en de communicatie. Zoals meer symbolen in plaats van tekst en verduidelijking van de positie op de wachtrij wanneer je op een woning reageert.’

Waarom hebben jullie gekozen voor een gefaseerde invoering?
‘Het gaat om het woningaanbod van drie samenwerkende regio’s. Op deze manier is er in iedere regio maximale aandacht voor de organisatorische en technische voorbereiding van een livegang en voor de communicatie met woningzoekenden en andere stakeholders. En kunnen we de leereffecten gebruiken bij de livegang in een volgende regio.’

Woning in Zicht (van de corporaties TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg en ’t Heem) maakte onderstaande informatievideo over de nieuwe site Woninginzicht.nl.