Brabant sluit complete gebieden aan op warmtenet

Bij bestaande warmtenetten is het praktijk om de eenvoudigste en daarmee goedkoopste gebouwen als eerste aan te sluiten. Nieuwbouw ligt daarbij voor de hand. Maar vooral ook woongebouwen van corporaties met gasgestookte blokverwarming op korte afstand van dat bestaande warmtenet. Het laaghangende fruit. Optimalisatie op gebiedsniveau en forse opschaling blijven daardoor achterwege.

Het warmtenet in Midden- en West-Brabant levert warmte in Breda en Tilburg aan zo’n 46.000 woningen. Hieronder valt een substantieel deel van het bezit van de woningcorporaties Alwel, WonenBreburg, Laurentius, Tiwos en TBV. Afgekort tot AWLTT als het gaat om de samenwerking met het warmtenet van Ennatuurlijk. Samenwerking vanuit vertrouwen vormde de sleutel voor de gewenste opschaling. Ook kozen de partijen voor een andere benadering: van aansluiting van steeds één woningcomplex naar aansluiting van complete gebieden.

De aanpak

De woningcorporaties willen hun bezit graag aansluiten op een warmtenet, omdat dit een eenvoudige en kosteneffectieve manier van verduurzamen is. Ennatuurlijk is de enige aanbieder van warmte in Breda en Tilburg. Door deze grote wederzijdse afhankelijkheid is onderling vertrouwen cruciaal. Het warmtebedrijf en AWLTT werkten hard aan die vertrouwensbasis, op verschillende niveaus binnen de organisaties. Zo werd een omslag gerealiseerd van het plukken van laaghangend fruit naar de gezamenlijke aanpak van complete gebieden. Daarbij ging het om bezit van alle betrokken corporaties, ongeacht of de woningen makkelijk of moeilijk aan te sluiten zijn. Onmisbaar in een dergelijk traject zijn transparante calculatiemodellen die laten zien hoe de partijen zijn gekomen tot de aansluitbijdrage.   

Het resultaat

Dankzij de vertrouwensrelatie tussen AWLTT en Ennatuurlijk ontstaat versnelling van verduurzaming. Die verduurzaming gaat een flinke stap verder dan alleen de aansluiting van een flatgebouw met een gasgestookt ketelhuis vlakbij het bestaande warmtenet. Ennatuurlijk en AWLTT staan nu voor de opgave om gebieden met in totaal zo’n 3.500 woningen tot ongeveer 2025 aan te sluiten op het warmtenet. Daarna is er voor de periode van 2025 tot 2030 zicht op een vervolg met aansluiting van gebieden met totaal mogelijk 5.000 woningen.

Meer informatie

Lees meer over het warmtenet Midden-West-Brabant

Bekijk de Handreiking Warmtenetten..