Lobby

Aedes plaatst opnieuw kanttekeningen bij wijziging Warmtewet

Drie jaar na de invoering van de Warmtewet worden woningcorporaties weer uit de Warmtewet geschreven. Aedes heeft ernstige bezwaren tegen deze wijziging omdat corporaties hun investeringen in duurzame warmtevoorzieningen dan veel moeilijker kunnen verrekenen.

De Warmtewet beschermt kleinverbruikers die zijn aangesloten op een collectieve voorziening, zoals blokverwarming. Corporaties zijn volgens de wet verplicht om leveringsovereenkomsten met hun huurders af te sluiten en af te rekenen volgens het Warmtebesluit. Om aan de Warmtewet te voldoen, hebben corporaties massaal hun administratie anders ingericht en hun huurcontracten aangepast. Daarvoor verlaagden zij huren en brachten zij de kosten onder in het vastrecht van de warmtelevering. In het huidige wetsvoorstel valt de warmtelevering in het huurrecht en loopt de verrekening via de servicekosten. Dit zou betekenen dat corporaties alles weer moeten terugdraaien. Dat is niet zo maar mogelijk.

Servicekosten
De afrekening van warmtelevering in de servicekosten is anders geregeld dan de afrekening volgens de methodiek van de Warmtewet. Zo is het niet mogelijk onderdelen van de warmte-installatie in de servicekosten te verrekenen. Evenmin zijn de kosten van levering van koude en het onderhoud in de servicekosten te verrekenen. Maar het is ook niet mogelijk deze kosten nu weer terug in de kale huur te brengen.

Aedes vindt dat corporaties moeten kunnen kiezen om de bescherming voor de gebruiker te regelen in de Warmtewet of het huurrecht. Als dat niet kan, is er helder overgangsrecht nodig. In recentelijk overleg met het ministerie van Economische Zaken heeft Aedes gevraagd hoe corporaties de kosten kunnen repareren.

Het wetsvoorstel zegt niet hoe dat moet gebeuren. De minister van Economische Zaken heeft in antwoord op Kamervragen laten weten overgangsrecht niet nodig te vinden omdat het huurrecht altijd al op corporaties van toepassing is gebleven. Volgens de minister verandert er in die zin dus niks. Verder ziet de minister geen bezwaren bij het instandhouden van de bestaande leveringsovereenkomsten.

Nieuw overleg
Aedes is ongelukkig met deze antwoorden. De huidige wetswijziging heeft tot gevolg dat corporaties minder snel tot nieuwe duurzame investeringen in warmtevoorzieningen zullen overgaan. Ook het probleem van twee van elkaar afwijkende regelingen die gelijktijdig van toepassing zijn op de levering van warmte blijft bestaan. Binnenkort gaat Aedes opnieuw met de ministeries van EZ en BZK in overleg om haar standpunten toe te lichten.