Lobby

Aedes tevreden over toezegging minister Wiebes over Warmtewet

Aedes is zeer tevreden met de toezegging van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat verhuurders de kosten van levering van warmte net als nu buiten de huurprijs in rekening kunnen brengen. Deze toezegging kwam per brief aan Aedes na maandenlange onzekerheid en is in een Kamerdebat over de Warmtewet op 14 februari 2018 bevestigd. Het belangrijkste negatieve gevolg voor woningcorporaties van de wijziging van de Warmtewet is hiermee van de baan.

Eerder stuurde Aedes onder meer een brief naar de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de knelpunten als gevolg van de overgang van de Warmtewet naar het huurrecht. Tot op heden lieten de Huurcommissie en diverse kantonrechters niet toe dat woningcorporaties de afschrijvings- en onderhoudskosten van de collectieve warmteleveringsinstallaties doorberekenen in de servicekosten. Als reactie hierop hebben EZK en BZK nu aan Aedes en haar leden laten weten dat dit wel degelijk mogelijk en ook de bedoeling is.

Zorgen Aedes weggenomen
Diverse fracties bevroegen minister Wiebes (EZK) in het debat van 14 februari over de zorgen van Aedes. PvdA, CDA, GroenLinks en ChristenUnie stelden dit aan de orde. Wiebes antwoordde dat er voorafgaand aan het debat uitgebreid overleg is gevoerd met het ministerie van BZK over deze zorgen. Hij verwees naar de brief aan Aedes waarin deze worden weggenomen. Hij kondigde aan de bewuste brief op de website van de Rijksoverheid te zullen publiceren. Op een vraag van Kamerlid Moorlag (PvdA) zegde Wiebes toe dat hij een afschrift van de brief aan Aedes naar de Kamer zal sturen.