Proces

Aedes: 'Corporaties ineens weer uit Warmtewet halen is onbehoorlijk bestuur'

De Tweede Kamer behandelt de wijziging van de Warmtewet nog voor het zomerreces. De Kamer heeft op 14 juni 2017 besloten dat dit wetsvoorstel niet ‘controversieel’ is. Het huidige voorstel beschouwt woningcorporaties niet als warmteleveranciers. Dit betekent dat de levering van warmte in het huurrecht valt. Aedes is verbaasd over het wijzigingsvoorstel.
 

Drie jaar na de invoering van de Warmtewet worden corporaties nu ineens weer uit de Warmtewet geschreven, schrijft Aedes in een brief aan de Tweede Kamer. Dit is onbehoorlijk bestuur. Inmiddels voldoet zo’n 70 tot 90 procent van de corporaties aan de Warmtewet. Aedes wil daarom ook niet zomaar terug naar het huurrecht. Aedes heeft vaker aangegeven voor keuzevrijheid te zijn, zodat corporaties zelf kunnen kiezen voor de Warmtewet of het huurrecht.  

De Warmtewet beschermt huurders die zijn aangesloten op een collectieve warmtevoorziening, zoals blokverwarming. Aedes heeft vindt dat corporaties moeten kunnen kiezen om de bescherming te regelen in de Warmtewet of het huurrecht. In het huidige wetsvoorstel valt de warmtelevering in het huurrecht en loopt de verrekening via de servicekosten.
 
De regeling in het huurrecht heeft gevolgen voor corporaties, met name wanneer zij al voldoen aan de Warmtewet. Corporaties hebben administraties ingericht en overeenkomsten met individuele huurders gesloten over de warmtelevering. De voorliggende wetswijziging maakt ‘reparaties’ in de huur noodzakelijk en dit moet al snel na de inwerkingtreding gebeuren. Deze wijzigingen zullen voor huurders niet makkelijk te begrijpen zijn. Zeker in combinatie met de verduurzamingsslag die corporaties nog voor de boeg hebben en die veel vertrouwen van huurders vraagt.

Overgangsregime
Mocht het schrappen van corporaties uit de Warmtewet gehandhaafd blijven, dan pleit Aedes voor een helder overgangsregime. Een van de belangrijke vragen daarbij is hoe corporaties de kosten moeten repareren. Corporaties die zijn overgegaan op de Warmtewet hebben aparte leveringsovereenkomsten gesloten met bewoners over de warmtelevering. Daarvoor zijn vastrechtkosten uit de kale huurprijs en variabele kosten uit de servicekosten gehaald. Met een terugval in het huurrecht moeten die kosten gerepareerd worden. Het wetsvoorstel zegt niks over hoe dat moet gebeuren.

Gasloze nieuwbouw
Een belangrijke reden voor het niet-controversieel verklaren van de wijziging van de Warmtewet is een brief van het ministerie van EZ. Hierin schrijft minister Kamp dat hij via een nota van wijzing bij het wetsvoorstel van de Warmtewet de verplichte aansluiting op gas bij nieuwbouw los wil laten. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om nieuwbouwwijken aan te wijzen waar geen verplichte gasaansluiting meer nodig is. Kamp wil zo de transitie van gas naar all electric – woningen zonder gasaansluiting – en het benutten van warmte via warmtenetten versnellen.