Praktijk

Rondom Wonen verwarmt huizen met warmte tuinbouwbedrijf

Woningcorporatie Rondom Wonen verwarmt sinds december 2015 in Pijnacker zestien flats met aardwarmte. 'Dit is het eerste project in Nederland waarbij bestaande sociale huurwoningen zo worden verwarmd', zegt hoofd Vastgoed Arne Swank. Hij legt uit hoe het aardwarmteproject werkt.

Waar komt de warmte vandaan?
'Van een tuinbouwbedrijf uit de buurt. Dat wilde voor de verwarming van de kassen niet meer afhankelijk zijn van de stijgende gasprijzen en is warmte uit de aarde gaan halen op ruim twee kilometer diepte. Dat leverde zoveel warmte op dat zij een bedrijfje erbij zijn gestart: Ammerlaan Geotechniek. En dat bedrijf levert ons de warmte.’

Hoe ziet de business case van dit project er voor Rondom Wonen uit?
‘Dat was aanvankelijk wel een probleem. Er is een dure infrastructuur nodig om de warmte van de bron bij onze huizen te krijgen. Wie is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhoud van de leidingen? Dat is bij dit soort vernieuwende projecten niet zo vanzelfsprekend geregeld als met gas en elektriciteit. Wij probeerden een netbeheerder hiervoor te interesseren, maar we kwamen er met hen niet uit. Uiteindelijk heeft Ammerlaan zijn nek uitgestoken en ook de leidingen aangelegd. Wij zijn alleen de afnemer van warmte en verkopen die warmte door aan de bewoners. Dat doen we volgens de regels en tarieven van de Warmtewet. We kunnen niet garanderen dat bewoners lagere kosten hebben vergeleken met gasverwarming, maar wel dat het niet meer zal kosten. Onze belangrijkste drijfveer is de duurzaamheid. Dit levert een enorme CO2-besparing op.’

Hoe is de aansluiting in de flats op de warmteleidingen geregeld?
‘We hebben de collectieve cv-installatie laten aanpassen. Daarvoor hebben een kostendekkende subsidie gekregen van het Stadsgewest Haaglanden. Omdat aardwarmte een lagere temperatuur levert dan gas, hebben we daarnaast in de 470 woningen van de zestien flats grotere radiatoren moeten plaatsen. Ook hiervoor ontvingen we subsidie van het Stadsgewest. Zonder dit geld had Rondom Wonen dit project niet kunnen uitvoeren.’

Wat vinden de bewoners?
‘Die zijn positief. Het werk aan de radiatoren in hun woningen heeft wel voor wat overlast gezorgd, maar ook dat is uiteindelijk prima gegaan. En hun huizen worden nu duurzaam verwarmd.’

Corporaties die meer willen weten over het aardwarmteproject, bijvoorbeeld technische details over de installatie, kunnen contact opnemen met Arne Swank, hoofd Vastgoed bij Rondom Wonen, ajswank@rondomwonen.nl.