Wet- en Regelgeving

Nieuwe maximumprijs warmtelevering per 2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven voor warmtelevering per 1 januari 2016 vastgesteld. Deze tarieven zijn relevant voor woningcorporaties omdat zij energieleveranciers zijn volgens de nieuwe Warmtewet.

Voor 2016 heeft de ACM drie tarieven vastgesteld (alle bedragen zijn incl. BTW):

  • De maximumprijs voor de levering van warmte.Dit tarief bestaat uit een vast bedrag (het vastrecht) van 276,13 euro met daarbovenop 22,66 euro per verbruikte gigajoule.
  • Het meettarief. Dit tarief is voor 2016 vastgesteld op maximaal 24,97 euro.
  • De eenmalige aansluitbijdrage is voor 2016 vastgesteld op 962,95 euro voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog 33,87 euro per meter bij.

ACM stelt de warmtetarieven vast omdat consumenten en bedrijven niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier. Of naar warmtelevering via gas.