Wijkentour: innovatie in de energietransitie

Kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen, daar gaat het om tijdens de wijkentour warmtetransitie. Platform31 en Aedes organiseren de wijkentour voor professionals uit de corporatie- en bouwsector in samenwerking met andere partners (Bouwend Nederland, Techniek NL, Stroomversnelling en NVB Bouw). 

Update 13 maart 2020

De wijkentour naar Dukenburg in Nijmegen is uitgesteld in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. 


Het ontwikkelen van duurzame nieuwbouw en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is een grote opgave voor woningcorporaties en bouwsector. Het gaat niet alleen om het aanpakken van woningcomplexen, maar ook om het loskoppelen van hele wijken van het gas. Voor de corporatiesector is het een uitdaging om dit zo betaalbaar mogelijk te doen. En voor de bouwsector om voldoende productiecapaciteit en innovatiekracht te ontwikkelen.

De wijkentour

De wijkentour focust zich op de energietransitie vanuit het perspectief van de wijk. Welke gemeenten/wijken lopen voorop, wie ontwikkelt een inspirerende aanpak? Wie zit er aan tafel om de transitievisie warmte op te stellen, en hoe ziet dat proces eruit? Welke rol spelen woningcorporaties, bouwers, netbedrijven et cetera. Hoe worden bewoners, huurders en particuliere eigenaren, betrokken? Hoe is de aanpak georganiseerd?

Vijf innovatieve wijken

Vanaf het najaar van 2019 staat een wijkentour van vijf ‘etappes’ gepland. Elke etappe is een bezoek aan een wijk die concrete stappen zet in het proces en toepassen van innovatieve verduurzamingsconcepten. De bezoeken vinden plaats op donderdagmiddagen, van 13.00-17.00 uur. Vanaf 12.30 uur wordt u een eenvoudige lunch aangeboden. De etappe naar Dukenburg, Nijmegen (19 maart) start om 9 uur.

1. Zandweerd, Deventer: 28 november 2019

Tijdens de eerste etappe bezochten professionals uit de corporatiesector en bouwsector de wijk Zandweerd in Deventer. In dit videoverslag loopt u zelf mee.

2. ’t Ven, Eindhoven: 13 februari 2020 

In februari stond de wijk ’t Ven in Eindhoven op het programma. Nieuwsgierig naar wat daar gebeurde? In dit videoverslag loopt u mee met de professionals uit de corporatie- en bouwsector.

3. Dukenburg, Nijmegen: uitgesteld

‘Van het gas af: van dromen naar daden’ staat centraal in deze etappe van de wijkentour, die voert naar de wijk Dukenburg in Nijmegen. Kom kijken hoe betrokken partijen de businesscase warmtenet en het wijkwarmteplan voor de wijk Zwanenveld vormgeven. Bij de ontwikkeling en aanleg van het warmtenet in bestaand gebied loopt de wijk Zwanenveld voorop. De haalbaarheid van een warmtenet wordt onderzocht en samen met (professionele) partners en inwoners komt een wijkwarmteplan tot stand.

Met een bezoek aan de wijk ziet u met eigen ogen wat de gekozen verduurzamingsconcepten in de praktijk betekenen.

Lees meer op de website van Platform31.

4. Sliedrecht-oost: 16 april 2020

‘Hoe Sliedrecht aardgasvrij wordt’ is het centrale thema van de vierde etappe van de Wijkentour. Sliedrecht-Oost (Vogelbuurt-Zuid), één van de proeftuinen Aardgasvrije Wijken, start in 2020 met het aansluiten van ruim 850 sociale huurwoningen op het warmtenet. In de wijk liggen verschillende uitdagingen. Naast het aardgasvrij maken van woningen zijn in een deel van de wijk de riolering en het gasnet aan vervanging toe. Ook wordt de inrichting van de openbare ruimte klimaatbestendiger, zodat de wijk beter bestand is tegen hitte, droogte en hevige regenval.

Tijdens de wijkentour informeren gemeente, energiebedrijf HVC en woningcorporatie Tablis Wonen u over de opschaling van het warmtenet, welke businesscase daaraan ten grondslag ligt en hoe ze de bewoners daarbij betrekken. Natuurlijk staat ook een bezoek aan de wijk op de agenda, zodat u kunt zien en ervaren wat hiervan in de praktijk de gevolgen zijn.

Lees meer en meld u aan op de website van Platform31.

5. Palenstein, Zoetermeer: 28 mei 2020

De gemeente Zoetermeer ondertekende in maart 2017 samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin de Green Deal Aardgasvrij Palenstein. Door deze samenwerking willen deze partijen gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken. Welke partijen zijn betrokken en welke rol hebben zij, welke afspraken zijn gemaakt, welke keuzes worden gemaakt en welke oplossingen worden gerealiseerd? Dit alles komt aan bod tijdens deze laatste etappe van de Wijkentour.

Daarnaast staat een bezoek aan de wijk op het programma. U neemt een kijkje om te zien wat er op dit moment al is gerealiseerd. Aansluitend gaat u in gesprek over de vraag: Wat betekent dit voor u? Op welke wijze denkt u de komende jaren woningen te verduurzamen en van aardgas los te koppelen?

Lees meer en meld u aan op de website van Platform31.