Update Wijkentour: innovatie in de energietransitie

Kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen, daar gaat het om tijdens de wijkentour warmtetransitie. Platform31 en Aedes organiseren de wijkentour voor professionals uit de corporatie- en bouwsector in samenwerking met andere partners (Bouwend Nederland, Techniek NL, Stroomversnelling en NVB Bouw). 

Het ontwikkelen van duurzame nieuwbouw en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is een grote opgave voor woningcorporaties en bouwsector. Het gaat niet alleen om het aanpakken van woningcomplexen, maar ook om het loskoppelen van hele wijken van het gas. Voor de corporatiesector is het een uitdaging om dit zo betaalbaar mogelijk te doen. En voor de bouwsector om voldoende productiecapaciteit en innovatiekracht te ontwikkelen.

Update 15 januari 2020

De invulling van de vierde etappe in Nijmegen en datum van de vijfde etappe in Sliedrecht zijn toegevoegd. 


De wijkentour

De wijkentour focust zich op de energietransitie vanuit het perspectief van de wijk. Welke gemeenten/wijken lopen voorop, wie ontwikkelt een inspirerende aanpak? Wie zit er aan tafel om de transitievisie warmte op te stellen, en hoe ziet dat proces eruit? Welke rol spelen woningcorporaties, bouwers, netbedrijven et cetera. Hoe worden bewoners, huurders en particuliere eigenaren, betrokken? Hoe is de aanpak georganiseerd?

Vijf innovatieve wijken

Vanaf het najaar van 2019 staat een wijkentour van vijf ‘etappes’ gepland. Elke etappe is een bezoek aan een wijk die concrete stappen zet in het proces en toepassen van innovatieve verduurzamingsconcepten. De bezoeken zijn op donderdagmiddagen, van 13.00-17.00 uur, waarbij vanaf 12.30 uur een eenvoudige lunch wordt aangeboden.

Het programma van de eerste etappe is bekend en daarvoor kunt u zich ook aanmelden. Voor de andere etappes volgt dit zo spoedig mogelijk.

1. Zandweerd, Deventer: 28 november 2019

Tijdens de eerste etappe bezochten professionals uit de corporatiesector en bouwsector de wijk Zandweerd in Deventer. In dit videoverslag loopt u zelf mee.

2. Palenstein, Zoetermeer: 30 januari 2020 

De gemeente Zoetermeer ondertekende in maart 2017 samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin de Green Deal Aardgasvrij Palenstein. Door deze samenwerking willen deze partijen gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken. Welke partijen zijn betrokken en welke rol hebben zij, welke afspraken zijn gemaakt, welke keuzes worden gemaakt en welke oplossingen worden gerealiseerd? Dit alles komt aan bod tijdens deze etappe van de Wijkentour.

Daarnaast staat een bezoek aan de wijk op het programma. U neemt een kijkje om te zien wat er op dit moment al is gerealiseerd. Aansluitend gaat u in gesprek over de vraag: Wat betekent dit voor u? Op welke wijze denkt u de komende jaren woningen te verduurzamen en van aardgas los te koppelen?

Lees meer en meld u aan op de website van Platform31.

3. ’t Ven, Eindhoven: 13 februari 2020 

IDe buurt 't Ven is in 2018 aangewezen als proeftuin 'Aardgasvrije wijk'. Bij het plan van aanpak ‘Naar Aardgasvrij verwarmen en koken’ werkt de gemeente samen met woningcorporaties en de netbeheerder. Bewoners worden op een actieve manier betrokken. De derde etappe van de wijkentour staat in het teken van de samenwerking op wijkniveau en de bundeling van innovatiekracht in Brainport Regio Eindhoven.

Samen met ondernemers en wetenschappers werken de partijen aan het realiseren van duurzame successen, die voor iedereen betaalbaar zijn. Tijdens de wijkentour krijgen deelnemers uitleg over hoe de partijen de bewoners betrekken en een toelichting over de gekozen verduurzamingsconcepten. Tenslotte staat een bezoek aan de wijk op het programma om met eigen ogen te zien wat dit in de praktijk betekent.

Lees meer en meld u aan op de website van Platform31.

4. Dukenburg, Nijmegen: 19 maart 2020

‘Van het gas af: van dromen naar daden’ staat centraal in de vierde etappe van de wijkentour, die voert naar de wijk Dukenburg in Nijmegen. Kom kijken hoe betrokken partijen de businesscase warmtenet en het wijkwarmteplan voor de wijk Zwanenveld vormgeven. Bij de ontwikkeling en aanleg van het warmtenet in bestaand gebied loopt de wijk Zwanenveld voorop. De haalbaarheid van een warmtenet wordt onderzocht en samen met (professionele) partners en inwoners komt een wijkwarmteplan tot stand.

Met een bezoek aan de wijk ziet u met eigen ogen wat de gekozen verduurzamingsconcepten in de praktijk betekenen.

Lees meer en meld u aan op de website van Platform31.

5. Sliedrecht-oost: 16 april 2020

Informatie volgt zodra de invulling bekend is.