Wijkentour: innovatie in de energietransitie

Kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen, daar gaat het om tijdens de wijkentour warmtetransitie. Platform31 en Aedes organiseren de wijkentour voor professionals uit de corporatie- en bouwsector in samenwerking met andere partners van de Vernieuwingsagenda (Bouwend Nederland, Techniek NL, Stroomversnelling en NVB Bouw). 

Het ontwikkelen van duurzame nieuwbouw en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is een grote opgave voor woningcorporaties en bouwsector. Het gaat niet alleen om het aanpakken van woningcomplexen, maar ook om het loskoppelen van hele wijken van het gas. Voor de corporatiesector is het een uitdaging om dit zo betaalbaar mogelijk te doen. En voor de bouwsector om voldoende productiecapaciteit en innovatiekracht te ontwikkelen.

De wijkentour

De wijkentour focust zich op de energietransitie vanuit het perspectief van de wijk. Welke gemeenten/wijken lopen voorop, wie ontwikkelt een inspirerende aanpak? Wie zit er aan tafel om de transitievisie warmte op te stellen, en hoe ziet dat proces eruit? Welke rol spelen woningcorporaties, bouwers, netbedrijven et cetera. Hoe worden bewoners, huurders en particuliere eigenaren, betrokken? Hoe is de aanpak georganiseerd?

Vijf innovatieve wijken

Vanaf het najaar van 2019 staat een wijkentour van vijf ‘etappes’ gepland. Elke etappe is een bezoek aan een wijk die concrete stappen zet in het proces en toepassen van innovatieve verduurzamingsconcepten. De bezoeken zijn op donderdagmiddagen, van 13.00-17.00 uur, waarbij vanaf 12.30 uur een eenvoudige lunch wordt aangeboden.

Het programma van de eerste etappe is bekend en daarvoor kunt u zich ook aanmelden. Voor de andere etappes volgt dit zo spoedig mogelijk.

1. Zandweerd, Deventer: 28 november 2019

De gemeente Deventer, de in de stad werkzame corporaties en het waterschap Drents Overijsselse Delta tonen u tijdens deze eerste etappe van de wijkentour graag de route die zij gezamenlijk doorlopen naar het verduurzamen en van het aardgasnet loskoppelen van de wijk Zandweerd. Wie doen er allemaal mee? Welke verduurzamingsconcepten worden toegepast? Hoe wordt de wijk betrokken? Wie neemt welke positie in (bijv. ten aanzien van het duurzame warmtenet)?

Het programma start bij de Rioolwaterzuivering en wordt gevolgd door een bezoek aan de wijk, waar u ook een proefwoning bezoekt en gevoel krijgt bij het belang van een integrale wijkaanpak. Aansluitend gaat u in gesprek over de vraag: Wat betekent dit voor u? Op welke wijze denkt u de komende jaren woningen te verduurzamen en van aardgas los te koppelen?

Lees meer en meld u aan op de website van Platform31.

2. Palenstein, Zoetermeer: 30 januari 2020 

De gemeente Zoetermeer ondertekende in maart 2017 samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin de Green Deal Aardgasvrij Palenstein. Door deze samenwerking willen deze partijen gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken. Welke partijen zijn betrokken en welke rol hebben zij, welke afspraken zijn gemaakt, welke keuzes worden gemaakt en welke oplossingen worden gerealiseerd? Dit alles komt aan bod tijdens deze etappe van de Wijkentour.

Daarnaast staat een bezoek aan de wijk op het programma. U neemt een kijkje om te zien wat er op dit moment al is gerealiseerd. Aansluitend gaat u in gesprek over de vraag: Wat betekent dit voor u? Op welke wijze denkt u de komende jaren woningen te verduurzamen en van aardgas los te koppelen?

Lees meer en meld u aan op de website van Platform31.

3. ’t Ven, Eindhoven: februari 2020 (exacte datum en programma volgt)

4. maart 2020: te bezoeken wijk en datum volgt

5. april 2020: te bezoeken wijk en datum volgt