Klopt! Hier liggen kansen

Welke wijken uit de jaren 60,70 en 80 – gelegen op de rand van stad en groen – zijn geselecteerd voor Panorama Lokaal? Het College van Rijksadviseurs maakte de zeven wijken bekend: Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort.

In deze wijken kunnen architecten, stadsmakers en andere creatieve denkers aan de slag kunnen om ze klaar te maken voor de toekomst.

Flatgebouw uit de jaren '70 aan een stadsrand, met daarvoor het logo van Panorama Lokaal en de slogan: Klopt, hier liggen kansen

Lokale coalitie

Voor Panorama Lokaal - de ontwerpprijsvraag die de stadsranden een nieuwe impuls wil geven – konden coalities van gemeenten en woningcorporaties locaties aan stadsranden aanmelden die toe zijn aan een flinke opknapbeurt. Bewoners en partijen moesten ook betrokken worden. Dat dit voor de meeste locaties is gelukt, vindt het College van Rijksadviseurs al de eerste winst. Samenwerking is immers de basis voor een leefbare, toekomstbestendige wijk.

Aan de slag 

De komende weken gaan de indieners van deze locatie aan de slag om een uitdagende opdracht te formuleren. Daarna is het de beurt aan multidisciplinaire ontwerpteams. Creatieve teams van architecten, stadsmakers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers kunnen zich inschrijven op een locatie door een motivatie en portfolio in te sturen. Per locatie worden er maximaal drie teams geselecteerd die daarna met de opdracht aan de slag gaan, in samenwerking met de lokale coalitie en bewoners.

Initiatiefnemers

Deze ontwerpprijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat, Aedes, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Panorama Lokaal.