Publicaties

Aedes Leidraad aanbesteden vernieuwd

Woningcorporaties investeren jaarlijks miljarden in nieuwbouw, woningverbetering en energiemaatregelen. Door bewuste aanbesteding kunnen ze hun middelen transparant en doelmatig inzetten en een optimale prijs-kwaliteitverhouding realiseren. Hoe je dat precies doet, staat beschreven in de vernieuwde Leidraad aanbesteden.

Aedes ontwikkelde de Leidraad aanbesteden samen met corporaties en Brink Management / Advies. Na de eerste publicatie in april 2016 organiseerde Aedes bijeenkomsten over hoe de leidraad in de praktijk werkt. Enkele corporaties voerden pilots uit. In de vernieuwde versie zijn deze praktijkervaringen verwerkt. Daarnaast zijn in de update wijzigingen meegenomen op het gebied van aangepaste wetgeving.

Achtergrond
Het doel van de leidraad is corporaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid en het opzetten van concrete aanbestedingen. Corporaties met meer ervaring kunnen de leidraad gebruiken om hun aanpak te toetsen en wellicht een stap verder te brengen. De leidraad geeft duidelijkheid over (on)mogelijkheden, identificeert kansen en risico’s en vertaalt dit naar concrete aanbevelingen.

Professioneel opdrachtgeverschap
Door het hanteren van een uniform en transparant aanbestedingsbeleid toont de corporatie zich een professioneel opdrachtgever. Het vormt ook de basis voor het pakken van kansen, het beheersen van risico’s en de verantwoording over het resultaat.