‘ROP leidt tot een samenwerkingsvorm waar iedereen achter kan staan’

Regisserend opdrachtgeverschap betekent dat een woningcorporatie niet voorschrijft, maar de markt uitdaagt tot optimale oplossingen. De Routeplanner Opdrachtgeverschap (ROP), een vragenlijst die Aedes ontwikkelde met de TU Delft, ondersteunt corporaties hierbij. Woningcorporatie Woonbedrijf (Eindhoven) ging onlangs met medewerkers van verschillende afdelingen aan de slag met ROP. Bart van Loon, senior inkoper, vertelt over de ervaringen.

Waarom zijn jullie aan de slag gegaan met ROP?
‘Door de publicatie van ROP op Aedes.nl waren we benieuwd geworden naar het instrument. We besloten er eens mee te experimenteren. Het instrument werkt het beste aan de hand van een concreet project. We gebruikten daarvoor een project dat in de voorbereidingsfase zit: het groot onderhoud van 493 eengezinswoningen in Veldhoven.’

Hoe gingen jullie te werk en wat waren de inzichten?
‘De afdelingen Inkoop, Wonen en Vastgoed zijn allemaal betrokken bij het renovatieproject. Zo’n vijftien mensen van die verschillende afdelingen vulden de vragenlijst in eerste instantie zelfstandig in. Daarna vergeleken we de uitkomsten. Het bleek dat iedereen de lijst vanuit zijn eigen invalshoek had ingevuld. Bijvoorbeeld bij de vraag of het om een complex of niet-complex project ging. De technische mensen vonden het een niet-complex project terwijl de medewerkers van de woonafdeling het juist een complex project vonden, omdat er voor de huurders veel bij komt kijken. Bij veel vragen ontstond discussie en dat is goed. Ieder spreekt zijn verwachtingen uit en het zorgt voor wederzijds begrip. Uiteindelijk kwamen we tot een uitkomst waar iedereen achter kon staan. Uit de vragenlijst ROP bleek dat de samenwerkingsvormen coördineren en opsplitsen het beste paste bij ons project. Dat sloot aan bij wat wij vooraf in gedachten hadden.’

Gaan jullie naar aanleiding van de sessie ROP vaker inzetten?
‘Deelnemers zien het als een positieve ervaring en ROP hielp bij de verbinding van de verschillende afdelingen. Ieder kijkt door zijn eigen bril, vanuit zijn eigen vakgebied. Daardoor ontstaat het juiste gesprek. We zullen ROP niet voor ieder project inzetten. Aan de hand van de opgave bepalen we wat de beste strategie is. Voor een eenvoudig project, zoals een schilderbeurt, kiezen we voor een meer traditionele aanpak. Bij een project waar meer risico’s aan verbonden zijn en waar meer samenwerking voor nodig is, kan ROP een hulpmiddel zijn.’

Ook aan de slag met ROP? Bekijk onderstaande video en download ROP.