Praktijk

Openbaar Belang: veiligheid huurder voorop bij aanpak onveilige balkons

Toen 150 balkons van enkele jaren 50 flats in Zwolle op 11 mei 2017 niet aan de veiligheidsnorm bleken te voldoen, was het bij woningcorporatie Openbaar Belang alle hens aan dek. ‘We moesten zo snel mogelijk handelen. Veiligheid voor alles’, blikt directeur-bestuurder Rob van Beek terug.

Openbaar Belang onderzocht 376 balkons en gaf daarmee gehoor aan de wettelijke verplichting om de constructie van galerij- en balkonvloeren te controleren van flats die tussen 1950 en 1970 zijn gebouwd. Voor 1 juli 2017 moeten alle eigenaren dit onderzoek uitvoeren. Toenmalig minister Blok voerde een onderzoekplicht in, nadat in 2011 in Leeuwarden een galerij instortte. Meerdere corporaties voeren deze maand het onderzoek uit, waaronder Portaal.

Het onderzoek kwam naar buiten toen Van Beek in een MT-vergadering zat. ‘We bespraken direct de opties. Gingen we de balkons afsluiten óf huurders tijdelijk verbieden hun balkon op te gaan. We kozen voor een toegangsverbod, omdat het stutten van de balkons waarschijnlijk niet heel lang op zich zou laten wachten.’

Puzzel
De afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Zwolle reageerde positief op de aanpak van de corporatie. In de dagen daarna richtte de corporatie zich op de bewonerscommunicatie. ‘Een behoorlijke puzzel die tot in het weekend zou doorgaan, want in een van de getroffen complexen liggen de onveilige balkons tussen veilige balkons. Specifieke brieven op adresniveau en flyers met foto’s moesten dat verschil zo goed mogelijk uitleggen.’

Transparantie
Vlak voordat Openbaar Belang bewoners informeerde, bracht de corporatie de huurdersvereniging, haar eigen personeel, andere corporaties en de gemeente op de hoogte. ‘Om vragen zo goed mogelijk op te vangen, informeerden we zo breed en transparant mogelijk. Dat leverde goede ideeën op. Op de personeelsbijeenkomst opperde een van de medewerkers om een raamsticker mee te sturen met de brief naar de huurders, als geheugensteuntje dat ze niet uit automatisme per ongeluk hun balkon oplopen.’

Weinig commotie
De betrokken huurders reageerden vrij rustig op het nieuws. Regionale media besteedden er later kort aandacht aan, maar dit leverde geen commotie op. Totdat de balkons zijn gestut handhaaft de corporatie het toegangsverbod. ‘Enkele huurders reageerden wat laconiek en gaven aan dat de balkons al 60 jaar zijn blijven hangen. Met hen spraken we om te benadrukken dat huurders ook een verantwoordelijkheid hebben voor de onderbuurman.’

Oplossing
Voor 7 juni 2017 krijgen huurders duidelijkheid of het stutten van de balkons een oplossing is en zo ja, wanneer dit gebeurt. Bij een van de getroffen complexen lost Openbaar Belang de balkonproblematiek op bij uitvoeren van het toekomstig onderhoud. ‘Een ander complex wordt gesloopt in 2021. De bewoners weten dat. We overwegen om de stutpalen creatief weg te werken, misschien met hulp van studenten. We staan open voor ideeën.’