Praktijk

‘Installatiekosten Zeeuwse NOM-nieuwbouw onverantwoord hoog’

De geplande nieuwbouw van 130 Nul-Op-de-Meter-woningen door de Zeeuwse woningcorporatie RWS ligt al een half jaar stil. Binnen één jaar tijd zijn de kosten van het project met bijna 30 procent gestegen. 'Met deze prijzen is het onverantwoord om opdrachten te verstrekken', zegt directeur-bestuurder Maarten Sas. 

 

'Midden vorig jaar heeft onze corporatie de aanbesteding van een soortgelijk project afgerond. Sindsdien zijn alleen al de kosten voor de installaties in een nieuwbouwproject van 130 NOM-woningen gemiddeld met 8.000 euro per woning gestegen. Terwijl de techniek precies hetzelfde is als een jaar geleden: onder meer een warmtepomp en vloerisolatie.'

‘De krapte in de installatiemarkt is de belangrijkste reden voor deze forse prijsverhogingen. Die branche kan het werk gewoon niet aan. De aannemers hebben heel veel moeite om mensen te vinden. Voor deze prijzen kan ik geen opdracht verstrekken. Dan zou ik de huren zo fors moeten verhogen dat het niet aan huurders uit te leggen is. En ik wil deze kosten ook niet via de Energieprestatievergoeding bij de huurders neerleggen.'

Vertraagd
'Inmiddels is de nieuwbouw van de 130 NOM-eengezinswoningen al een half jaar vertraagd. Dat is natuurlijk erg vervelend. Wij hadden al afspraken met bewoners. Ook wethouders bellen mij met de vraag: "Wanneer gaan jullie nu starten?" Maar ik kan de opdracht pas verstrekken als ik de totale bouwprijs van die woningen verantwoord vind.'

‘Zolang de installatiebranche zo overspannen blijft, zal het lastig zijn om de prijzen omlaag te krijgen. Dit speelt niet alleen bij onze corporatie. Andere collega’s hebben dezelfde ervaringen: niet alleen in de installatiebranche, in hele bouw zijn de prijzen de afgelopen tijd extreem gestegen. De oorzaak is de huidige krapte aan mensen en materialen.’

Ketensamenwerking
Sas kan zich voorstellen dat op het op de langere termijn een oplossing is om dit soort projecten in ketensamenwerking uit te voeren in plaats van via aanbesteden. ‘Dan kan de aannemer al in een vroeg stadium van de voorbereiding van het project meedenken. Daardoor heeft hij ook meer tijd om te plannen en om afspraken met vaste partners te maken.’

RWS heeft al ervaring met ketensamenwerking in een bouwteam voor NOM-appartementen. ‘Dat ging goed. Ik sta dus zeker open voor deze vorm van samenwerken. Maar omdat de concurrentie van aanbesteding dan ontbreekt, wil ik wel meer zekerheid over de prijs-product-verhouding.’

Voor renovatie ziet Sas nog een mogelijke optie: gezamenlijke inkoop door meerdere corporaties. ‘Vooral bij de renovatie van de schil van woningen zien we steeds meer industrialisatie. Daarbij kan het interessant zijn om projecten van corporaties aan elkaar te koppelen. Daarover ben ik met collega-corporatiebestuurders en bouwpartijen ook al in gesprek. Voor de nieuwbouw zijn we op dat terrein veel minder ver.’