Nieuws

Inschrijving prijs opdrachtgeverschap Gouden Piramide geopend

Woningcorporaties en andere opdrachtgevers kunnen weer in aanmerking komen voor de Gouden Piramide. Dit is een tweejaarlijkse prijs van de Rijksoverheid voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een initiatief van verschillende ministeries, waaronder BZK. Voorzitter van de jury is rijksbouwmeester Floris Alkemade. Inschrijven kan tot 13 december 2017.

Meedingen voor de prijs kan met een vernieuwend en gedurfd ruimtelijk project waarvoor opdracht is gegeven aan een of meer architecten, stedenbouwkundigen of landschapsarchitecten. Het kan zowel gaan om nieuwbouw als om herontwikkeling, renovatie of tijdelijk gebruik. Behalve gebouwen komen bijvoorbeeld ook pleinen, parken, buurten en stads- en dorpscentra in aanmerking. Het project moet zijn opgeleverd tussen 1 januari 2015 en 31 december 2017, of zo ver zijn uitgevoerd dat de jury zich een goede indruk kan vormen van het resultaat.

De inschrijving loopt tot 13 december 2017. De bekendmaking van de genomineerde opdrachtgevers is in maart 2018 en het jurybezoek aan de opdrachtgevers op locatie is gepland op dinsdag 15 en woensdag 16 mei 2018. Op donderdag 27 september 2018 krijgt de meest inspirerende opdrachtgever van Nederland de Gouden Piramide uitgereikt.

Meer informatie
De winnaar ontvangt een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 75.000 euro. Rond de dag van de prijsuitreiking verschijnen een boek en een documentaire met de resultaten. Uitgebreide informatie over deelnamevoorwaarden is te vinden op de site Gouden Piramide. Hier is ook een serie interviews met genomineerden en winnaars van eerdere edities te zien. 

Volkshuisvesting Arnhem winnaar in 2013
Corporatie Volkshuisvesting Arnhem ontving in 2013 de Gouden Piramide voor het project Modekwartier/100%XL in de Arnhemse wijk Klarendal. Volkshuisvesting kocht in de ooit bloeiende winkelstraten van deze wijk enkele panden. Na een opknapbeurt verhuurde de corporatie deze aan beginnende modeontwerpers, die beneden hun atelier konden inrichten en boven konden wonen.