Praktijk

Duurzame renovatie onder strakke regie bij HEEMwonen

Woningcorporatie HEEMwonen greep het geplande onderhoud van ruim 150 woningen in Kerkrade aan voor een flinke duurzame renovatie. BAM renoveerde de woningen in de Bestaande Wijk van Morgen in tien werkdagen zonder dat de bewoners hoefden te verhuizen. Maurice Vincken, projectleider bij HEEMwonen, vertelt over het renovatietraject en regisserend opdrachtgeverschap.

Een volledige renovatie in tien dagen. Hoe kan dat?
‘We stelden aan de bouwer de eis dat hij een woning in maximaal tien werkdagen kon renoveren. Dat lukte omdat we geïndustrialiseerd werken. De voor- en achtergevel zijn compleet vervangen. De nieuwe gevelelementen werden kant en klaar in de fabriek gemaakt en ter plekke opgebouwd als nieuwe schil om de woning. In die elementen waren het duurzame ventilatiesysteem, de kozijnen en de deuren al verwerkt. Daarnaast liggen er prefab-dakelementen op het bestaande dak. Deze werkzaamheden duurden drie dagen. Het resultaat is een snel proces met weinig faalkosten. Overigens heeft bouwbedrijf BAM het concept inmiddels doorontwikkeld binnen het project de Stroomversnelling.’

Hebben jullie vaker in deze keten gewerkt?
‘Nee, we hebben eerst de regionale markt verkend. Daarna vroegen we vier aannemers om met een technisch en financieel goed onderbouwd voorstel te komen. Onze randvoorwaarde was dat er in een keten moest worden samengewerkt, omdat dit kostenbesparingen oplevert. Gezien de logistieke uitdaging keken we niet naar de kleine aannemer om de hoek, maar zochten we bewust de grotere bouwers op. Wat mij betreft gaan we deze kennis ook bij een volgend project gebruiken.’

Had HEEMwonen een regisserende rol?
‘We regisseerden door kaders te stellen en niet meer met een uitgebreid bestek te werken. Toch vind ik dat we als corporatie niet teveel afstand moeten nemen en dus een strakke regie moeten voeren. Alleen als je intensief overleg hebt en samen het proces doorloopt, kan dat leiden tot innovatie die past bij de wensen van huurders. Aannemers denken nog niet altijd genoeg door in termen van huurderswensen of woonlasten. Deze klantgerichte benadering zie ik als gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons als corporatie en de aannemer. Het gaat tenslotte om de huurder.’