Praktijk

De Key: gebruik nieuwe CROW-richtlijn bij graven

Woonstichting De Key gaat werken met de nieuwe richtlijn Zorgvuldig grondroeren van CROW. Dit draagt volgens directeur Wonen Lidy van der Schaft bij aan het voorkomen van ongelukken bij graafwerkzaamheden. Sinds de gasexplosie in Diemen voert de Amsterdamse woningcorporatie ook structureel gesprekken met netbeheerder Liander. 

Op 4 september 2014 voerde De Key renovatiewerkzaamheden uit aan flat De Beukenhorst in Diemen. Tijdens graafwerkzaamheden ontstond er een gaslek en daarop volgde een gasexplosie. Twee mensen kwamen om het leven, waaronder een medewerker van De Key. Vijftien mensen raakten gewond en 32 appartementen waren maandenlang onbewoonbaar.

De Onderzoeksraad voor veiligheid concludeerde in haar onderzoek naar het ongeluk in Diemen dat de informatieuitwisseling tussen partijen te wensen overliet. Een van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad aan opdrachtgevers en opdrachtnemers was om de graafrichtlijn van CROW altijd leidend te laten zijn bij opdrachten. CROW maakt onder andere veiligheidsrichtlijnen voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus.

CROW-richtlijn
Door het tragische ongeluk heeft De Key haar beleid en processen rond graafwerkzaamheden aangescherpt. Het onder de aandacht brengen van de CROW-richtlijn over graven maakt hier deel van uit. Van der Schaft: ‘Goed communiceren en afspreken onder welke voorwaarden het graafwerk moet worden uitgevoerd hoort bij professioneel opdrachtgeverschap. De graafrichtlijn is nu onderdeel van onze voorwaarden als we aanbesteden.’

Processen afstemmen
Begin november vervangt CROW de huidige graafrichtlijn voor een nieuwe versie. Hierin staan nieuwe contractvormen uitgebreid beschreven. Naast vernieuwde praktische informatie gaat de nieuwe richtlijn uitgebreid in op de rollen die verschillende partijen spelen, want verantwoordelijkheden tussen bedrijven en overheden zijn de afgelopen jaren veranderd. De Key neemt deze nieuwe versie over in haar aanbestedingsvoorwaarden, maar laat het hier niet bij. ‘Wij zitten nu structureel om tafel met Liander om onze processen beter op elkaar te laten aansluiten. Samen kijken we nu altijd waar de risico’s liggen als we gaan bouwen of grootschalig onderhoud doen. Als er dan toch iets gebeurt zijn er korte lijnen.’

Huisaansluitingen
De Key doet wat ze kan als opdrachtgever, maar de overheid is volgens Van der Schaft ook aan zet. ‘Een van de andere aanbevelingen van de Onderzoeksraad was dat huisaansluitingen zo snel mogelijk moeten worden opgenomen in de Wet informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION). Dit is nu nog niet zo. Wij bezitten eigenlijk alleen maar hoogbouw waar de zogenaamde huisaansluitingen te vinden zijn. Het is voor ons dus erg van belang dat dit snel geregeld wordt.’

Publicatie richtlijn
Op dit moment legt CROW de laatste hand aan de vernieuwde richtlijn Zorgvuldig grondroeren. Tijdens het Kabel- en Leidingcongres op woensdag 2 november 2016 wordt de richtlijn gepresenteerd. Daarna is deze tegen betaling te downloaden op de site van CROW. Aedes adviseert corporaties om de CROW-richtlijn te volgen, al zijn ze dit niet wettelijk verplicht.