Praktijk

Accolade heeft vastgoedinformatie altijd up-to-date met BIM

De Friese woningcorporatie Accolade besloot twee jaar geleden alle vastgoedinformatie te digitaliseren. Ze kozen ervoor hierbij meteen naar een 3D-format over te stappen volgens het systeem van Bouw Informatie Management (BIM). Jan Slager, manager Vastgoed & Dagelijks Onderhoud vertelt over de ervaringen.

Waarom zijn jullie aan de slag gegaan met BIM?
‘We hadden een enorm papieren dossier, met woningplattegronden, bouwverslagen, contracten, eigendomspapieren over onze circa 16.000 woningen. Vanuit praktische en duurzaamheidsoverwegingen wilden we dat digitaliseren, zodat de informatie overal te benaderen is. Bij die digitaliseringsslag kozen we meteen voor een BIM-systeem, waarin de tekeningen in 3D gepresenteerd worden. Het voordeel van BIM is dat het telkens kan worden aangepast, zodat je informatie altijd up-to-date is.’

Hoe hebben jullie dat aangepakt?
‘Er zijn 3D-modellen gemaakt van al onze woningen, op basis van de informatie die in de archieven aanwezig was. We hebben ervoor gekozen deze modellen gaandeweg te verrijken. Dat doen we op de natuurlijke momenten, dus bijvoorbeeld als een woning opnieuw wordt verhuurd of voordat we onderhoud uitvoeren. De mutatieopzichter heeft een tablet waarop hij afwijkingen van de tekening meteen kan aangeven. Dat stuurt hij dan naar het externe bureau dat voor ons de 3D-modellen maakt. Door de verrijking van de modellen op natuurlijke momenten te doen, houden we de kosten beperkt.’

Welke informatie kan er nog meer in jullie BIM-systeem?
‘Het vormt een goede basis voor uitbreidingen, bijvoorbeeld met de energie-index van een woning en de asbestinventarisaties. Dat willen we op termijn, ik schat over zo’n anderhalf jaar, eraan koppelen. De verhuurinformatie hebben we bewust apart gehouden, maar verhuurmakelaars kunnen het systeem wel raadplegen. Bij nieuwbouw vragen we projectontwikkelaars en aannemers om hun gegevens ook via ons BIM-format aan te leveren. De bouw is daar al redelijk ver mee, maar je moet wel goede afspraken maken over de mate van gedetailleerdheid van de informatie.’

Wat heeft het jullie opgeleverd?
‘Heel veel lege kastruimte. En tijd, want mensen hoeven nu niet meer eindeloos te zoeken naar informatie. Het is een basis waarop we kunnen voortbouwen, want het systeem is heel flexibel. Ik adviseer andere corporaties dan ook om er vooral mee te beginnen. Blijf niet te lang hangen in een gedetailleerd plan, want je kunt een BIM-systeem gaandeweg steeds meer verrijken. Gewoon beginnen dus!’

Hebt u nog meer tips voor corporaties die hiermee aan de slag willen?
‘Zorg dat je de processen goed hebt georganiseerd. Neem de mensen in je organisatie mee, zodat ze zich samen verantwoordelijk voelen voor de gegevens. Als iemand signaleert dat er iets niet klopt in een 3D-model, moet diegene weten waar hij dat kan melden. Dat vraagt om duidelijke processen en soms ook een cultuuromslag.’

Corporaties die meer willen weten over BIM in de praktijk kunnen contact opnemen met Jan Slager (jslager@accolade.nl), manager Vastgoed & Dagelijks Onderhoud bij Accolade.