Praktijk

Aandacht voor beschermde dieren in Son

In De Breeakker in Son is woningcorporatie Woonbedrijf bijna klaar met het groot onderhoud en energiebesparende maatregelen. Daarbij had de corporatie te maken met de Wet Natuurbescherming die veel planvoorbereiding vergt. Een bosrijke omgeving als De Breeakker vraagt extra aandacht voor plant en dier. Aedes heeft overzicht gemaakt van veel gestelde vragen en antwoorden over de wet. Ook is er een Gedragscode Flora & Fauna in ontwikkeling voor onder andere verduurzamingswerkzaamheden.

In De Breeakker hebben alle hoekwoningen een vaste nestlocatie gekregen voor de gierzwaluw en de vleermuis. Daarnaast heeft elke woning nestlocaties gekregen voor huismussen tussen de onderste rij dakpannen en de dakgoot, vertelt Lex Niekoop van Woonbedrijf. De bewoners zijn vanaf het begin bij de plannen betrokken en hebben ook meegedacht over de extra bescherming van planten en dieren in de wijk.

Bomenplan
Betrokken huurders Jeanne en Frank: ‘Het doet goed dat de gemeente en Woonbedrijf de handen ineen hebben geslagen. Er is bijvoorbeeld een bomenplan gemaakt: je mag geen bomen kappen, ook niet in je eigen tuin. En verdwijnt een boom, bijvoorbeeld door ziekte, dan wordt er een nieuwe boom geplant.’ Theo is lid van de klankbordgroep voor het onderhoudsproject: ‘Goed dat Woonbedrijf rekening houdt met de flora en fauna. We krijgen veel ruimte om mee te praten.’ Theo geeft als tip om bij de volgende renovatie de opmerkingen van de werkmannen meteen mee te nemen bij de (groene) plannen.

Wet Natuurbescherming
De Wet Natuurbescherming geldt sinds januari 2017 en stelt regels voor de bescherming van inheemse planten en dieren. Woningcorporaties hebben met die wet te maken bij verduurzaming, renovatie, onderhoud of sloop. Meer daarover kunt u lezen in de folder Wet Natuurbescherming, Risico’s en kansen bij verduurzaming woningen.

Gedragscode Flora & Fauna
Een project mag pas starten als de provincie op grond van de Wet Natuurbescherming een ontheffing verleent. Dat kan een project-specifieke ontheffing zijn of een generieke gebiedsontheffing. De hele procedure om een ontheffing te krijgen kan twee jaar in beslag nemen. Daarom werkt Aedes voor ingrepen zoals schilderen en het verduurzamen van woningen aan een Gedragscode Flora & Fauna die medio 2019 klaar zal zijn. Werken volgens zo’n gedragscode accepteert de provincie als basis voor een ontheffingsprocedure.