Praktijk

Thuisvester legt bouwrisico bij bouwbedrijf door innovatief aanbesteden

Wat doe je als corporatie, als je grond in bezit hebt bestemd voor koopwoningen of gemengde projecten, terwijl het bouwen van koopwoningen niet meer in de strategische koers past? Thuisvester uit Oosterhout kwam in een mix van innovatief aanbesteden en regisserend opdrachtgeverschap tot een oplossing. Ze gunnen de bouw van 600 huur- en koopwoningen aan één bouwbedrijf. Gevolg: de corporatie loopt geen financieel en ontwikkelrisico op de koopwoningen, het proces van aanbesteden ging snel en Thuisvester behaalt een fors inkoopvoordeel.

‘Wij moeten volgens onze ontwikkelopgave nog veel koopwoningen bouwen’, zegt directeur-bestuurder Pierre Hobbelen van Thuisvester. ‘Dat past niet meer binnen onze huidige strategische koers en de kaders van de Woningwet. Maar deze plannen dateren uit een andere tijd en de aangekochte grond is bestemd voor gemengde projecten; huur en koop door elkaar. We kunnen daar dus op basis van de woningbehoefte en de doorlopen procedures niet alleen huurwoningen neerzetten.’

Bouwrisico voor bouwbedrijf
Tegelijkertijd had Thuisvester de nieuwbouw van huurwoningen op de planning staan. Samen met een adviesbureau bedacht de corporatie een innovatieve manier van aanbesteden: bied een pakket van te bouwen huurwoningen én koopwoningen aan ontwikkelende bouwbedrijven. ‘We hebben dit eerst getest met pakketten van 20 woningen’, zegt Hobbelen. ‘Het bouwbedrijf nam het bouwrisico voor de koopwoningen op zich en mocht in ruil daarvoor de huurwoningen ontwikkelen.’

Dat bleek een succes. In juli 2015 pakte Thuisvester het groot aan en presenteerde het idee om de bouw van 600 woningen in één keer aan te bieden aan geïnteresseerde ontwikkelende bouwbedrijven. ‘Bedrijven waar wij vaker zaken mee doen, want een goede relatie met de opdrachtnemer is essentieel bij zo’n project.’ De bouwers waren enthousiast en een groot deel wilde verder met dit idee. Sommigen alleen, andere bouwbedrijven vormden samen een consortium. Krap een jaar na de eerste presentatie maakte Thuisvester haar keuze. Corporatie en verkozen bouwbedrijf willen het contract tekenen in april 2016.

Een deel van de voordelen van deze vorm van innovatief aanbesteden is al voor de bouw begint zichtbaar. ‘Wij lopen in ieder geval geen financiële en ontwikkelrisico’s op de bouw van de koopwoningen’, zegt Hobbelen. ‘Daarnaast genieten we inkoopvoordeel, omdat het om zoveel woningen tegelijk gaat. En het proces van aanbesteden ging veel sneller dan verwacht.’

Regisserend opdrachtgeverschap
Een ander voordeel van deze manier van werken moet zich voor het grootste deel nog bewijzen: het regisserend opdrachtgeverschap dat in het idee van Thuisvester zit besloten. Thuisvester en het bouwbedrijf werken op basis van een raamovereenkomst, met daaronder traditionele contracten zoals koopovereenkomsten. Binnen die raamovereenkomst is veel ruimte voor samenwerking. ‘Het bouwbedrijf kan meedenken over de beste oplossingen. In de meer traditionele vorm van opdrachtgeverschap zouden wij een heel bouwprogramma voor ogen hebben en is er veel minder ruimte voor inbreng van de aannemer.’