Wet- en Regelgeving

Overtredingen arbeidsregelingen strenger bestraft

Overtredingen van regels op de werkplaats worden strenger bestraft. Dat is zo geregeld in de Wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid SZW-wetgeving, die per 1 januari 2013 geldt. Doordat de wet geldt voor zowel werkgevers als opdrachtgevers, kan hij grote gevolgen hebben voor woningcorporaties als opdrachtgever in de bouw.

Arbeidsomstandigheden
Werkgevers die zich niet aan de arbeidsregelingen voor hun werknemers houden, kunnen vanaf januari 2013 fors hogere boetes dan voorheen krijgen. De maximum boetes zijn verhoogd naar 78.000 euro. De arbeidsinspectie (Inspectie SZW) gaat strenger controleren op naleving van de regels.

Ook voor opdrachtgevers
Als een aannemer zich op de bouwplaats niet aan de regels houdt, dan heeft dit ook consequenties voor de opdrachtgever, bijvoorbeeld een woningcorporatie. Vanaf 1 januari 2013 kan de arbeidsinspectie bij herhaaldelijke overtreding van een (soortgelijke) arbeidsregeling het werk voor maximaal drie maanden stilleggen. Bij een tweede overtreding van zo’n regeling geeft de inspectie een waarschuwing, bij de derde overtreding kan de inspectie besluiten tot preventie stillegging, afhankelijk van de situatie.

Meer informatie
Het is daarom belangrijk dat woningcorporaties goed geïnformeerd zijn over hun plichten. Werkgevers kunnen voor informatie over arbeidsomstandigheden, registratieplicht en agressie op de werkplek terecht op de FLOW Arbo Portal.