Lobby

Oproep voor 100 wijkenplan, schaalvergroting en betaalbaarheid

Nederland heeft een huizentekort en daar moet iets aan gebeuren. Aedes-voorzitter Marnix Norder deed in de Tweede Kamer een oproep voor een 100 wijkenplan, meer regie van de rijksoverheid, schaalvergroting, gebiedsgericht beleid en betaalbaarheid. Hij was een van de deelnemers aan het rondetafelgesprek over de bouwopgave op 6 december 2017. De corporaties willen onder meer dat het Rijk gemeenten verplicht een minimum aantal bouwlocaties te bebouwen, zodat er meer snelheid in de bouw komt.

Norder wees ook nog op de vele regels waardoor de bouwkosten flink toenemen. Alleen met een grootschalige aanpak kunnen innovaties voor nieuwbouw en verduurzaming betaalbaar worden, vindt de Aedes-voorzitter. ‘Wij stellen daarom samen met de Taskforce Bouwagenda voor om met een gebiedsgerichte aanpak in 100 wijken of gemeenten te starten waar men concreet met de bouw- en verduurzamingsambitie van het kabinet aan de slag gaat met nieuwe technieken.’ De oplossing kan per wijk verschillen en hangt af van de omstandigheden. Niet overal is het bijvoorbeeld mogelijk warmtenetten uit te rollen of geothermie toe te passen.

Middenhuur
Aandacht voor middenhuur was er ook. Rob van Gijzel, die de Samenwerkingstafel Middenhuur voorzit en begin volgend jaar de resultaten presenteert, was duidelijk. Hij ziet een grote leegte op de markt voor middeldure huurwoningen (tussen 711 en 950 euro). Hij denkt dat er 200.000 woningen nodig zijn de komende tien jaar. ‘Als we die niet realiseren, tast dat de vitaliteit van steden aan.’ Hij wil net als Aedes dat alle gemeenten een woonvisie opstellen. En ziet ook een rol voor corporaties in het middensegment, als de markt deze doelgroep niet bedient.

Knelpunten
Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) wees er tijdens het rondetafelgesprek op dat de schaarse arbeidscapaciteit in de bouw nog een paar jaar aanhoudt en de bouwproductie daardoor op een laag niveau blijft. Volgens Norder vormen diverse belemmerende maatregelen die het Rijk de afgelopen jaren heeft genomen een ander knelpunt. De belangrijkste is de verhuurderheffing die ervoor zorgt dat corporaties veel minder kunnen investeren. Verder is er volgens de diverse sprekers een gebrek aan bouwlocaties, is een goede infrastructuur van wezenlijk belang en is er de laatste jaren te weinig politieke aandacht geweest voor de woningmarkt. Daarom is het hoognodig dat de minister op dit punt weer de regie neemt, was de breed gedeelde mening.

Betaalbaarheid
Norder: ‘De betaalbaarheid van nieuwbouw huurwoningen komt in het geding door de stapeling van regelgeving rondom het bouwproces. Bij het realiseren van woningbouwprojecten is er invloed van landelijke wetgeving, lokale eisen en wensen van omwonenden.’ Aedes gaat de knelpunten die de bouwopgave belemmeren verder in beeld brengen. Corporaties zijn van harte uitgenodigd om daarover mee te praten tijdens de Aedes-dialoogsessie Knelpunten bij (betaalbaar) bouwen op 11 januari 2018.