Ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal van start

Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers kunnen zich vanaf maandag 9 december 2019 inschrijven voor Panorama Lokaal: zeven ontwerpprijsvragen om zeven woonwijken klaar te maken voor de toekomst.

Ontwerpteams kunnen aan de slag met het toekomstbestendig maken van deze zeven wijken. Het gaat om wijken gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 aan de rand van stad en groen. Wijken die niet meer voldoen aan alle wensen van nu, maar nog steeds potentieel hebben. De zeven wijken: Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg-Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort.

Zeven locaties, zeven prijsvragen

Iedere locatie is een aparte prijsvraag. Lokale coalities van onder andere gemeenten, woningcorporaties, waterschappen, bewoners formuleerden een ontwerpvraag en dagen nu multidisciplinaire ontwerpteams uit om deel te nemen. Aanmelden van teams kan door voor dinsdag 21 januari 2020 een portfolio en een beknopte motivatie in te dienen op de website van Panorama Lokaal. De matchingssite helpt bij het vormen van teams.

Per locatie worden maximaal drie teams geselecteerd, die tussen februari en april 2020 aan de slag gaan. Daarna wijst een jury per locatie één team aan met het beste voorstel. De winnaars worden op woensdag 24 juni 2020 bekendgemaakt.

Panorama Nederland

Panorama Lokaal is geïnspireerd door Panorama Nederland. Dat is het toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland dat het College van Rijkadviseurs eind 2018 heeft gepresenteerd. De ontwerpprijsvraag is een initiatief van dit college in samenwerking met Staatsbosbeheer, Aedes en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Landbouw, Infrastructuur en Onderwijs.