Dossier

Aandacht voor samenwerking bouwers en corporaties in BouwendNL

Kennisdelen en samen innoveren is een noodzaak voor bouwers en corporaties, zo werd tijdens een gezamenlijke ontbijtsessie bij Aedes in Den Haag duidelijk. Het ledenmagazine BouwendNL van branchevereniging Bouwend Nederland besteedt uitgebreid aandacht aan de ontbijtsessie.

Deelnemer Hester van Buren, directeur van Rochdale in Amsterdam, noemt de bijeenkomst ‘waardevol’. Deelnemer Henk Homberg (TBI en bestuurslid Bouwend Nederland) onderstreept de waarde van open kennisdeling. ‘Als je als corporatie en bouwer gemeenschappelijk bij de Bouwcampus de vraag neerlegt hoe er slimmer gewerkt en geïnnoveerd kan worden, is er mijns inziens een slag te maken.’ 

De deelnemers spraken af dat er een vervolg komt op de ontbijtsessie. Ter voorbereiding hebben koppels corporatiedirecteuren en bouwers huiswerk meegekregen. In een zogenoemde duurzaamheidschallenge ontwikkelen zij voorstellen hoe sociale huurwoningen in lijn met de Bouwagenda 30 procent goedkoper CO2-neutraal te krijgen zijn. Verduurzaming van het corporatiebezit is een van de elf prioriteiten in de Bouwagenda en van de Woonagenda 2017-2021.