Publicatie

Stap voor stap naar regisserend opdrachtgeverschap

Uit praktijk en onderzoek blijkt dat een woningcorporatie flink kan besparen door in bouwprojecten te concentreren op het eindresultaat en de uitvoering aan de markt over te laten. De huurders blijken met deze aanpak ook nog eens tevredener. Maar waar moet je beginnen en hoe weet je of je op de goede weg zit? Aedes en TNO ontwikkelden daarom een stappenplan regisserend opdrachtgeverschap dat corporaties hierbij helpt.

Deze manier van werken vergt vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook is het erg belangrijk dat de werkwijze goed gedragen wordt op alle niveaus in de organisatie. TNO concludeert in een onderzoek onder vijf corporaties dat dit nu nog vaak onvoldoende het geval is. Het stappenplan regisserend opdrachtgeverschap begeleidt corporaties daarom stap voor stap hoe deze manier van werken in te voeren in de organisatie.

Nieuwe inzichten
De uitkomsten van het TNO-onderzoek zijn herkenbaar voor Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder bij Thuisvester, een van de door TNO onderzochte corporaties. ‘Uit het onderzoek bleek dat we onze processen goed voor elkaar hadden. Maar het regisserend opdrachtgeverschap was vanaf het bestuur onvoldoende “doorgesijpeld” naar alle lagen van de organisatie.’ Lees hier over de ervaringen van woningcorporatie ZOwonen in Sittard als regisserend opdrachtgever.

A3-plan
Thuisvester gaat het stappenplan dit jaar gebruiken bij het opstellen van een nieuw ondernemingsplan. Vertrekpunt hiervoor is een brainstorm op basis van een A3’tje. Dit is een werkwijze die in het stappenplan wordt voorgesteld bij het opstellen van nieuw beleid. Hobbelen: ‘Ik ben niet zo van de grote lappen tekst. Een A3 dwingt je om samen met stakeholders en opdrachtnemers tot heel concrete doelstellingen te komen.’

Mooie opgave
Draagvlak creëren voor het regisserend opdrachtgeverschap in alle lagen van de corporatie, maar vooral ook bij opdrachtnemers. Dat is volgens Hobbelen essentieel voor professioneel regisserend opdrachtgeverschap. ‘Voor partners is een nieuwe manier van werken ook wennen. Omdat je als corporatie soms wat minder aanwezig bent en meer diensten uitbesteedt, moet je opdrachtnemers meer betrekken bij je eigen organisatiedoelstellingen. In de praktijk gebeurt dit al. Een schoonmaakpartner hoort en ziet veel in de wijk en meldt ons actief als er ergens iets speelt. Zo werken we samen aan leefbare wijken.’