Professoren over het ambt opdrachtgeverschap

Innovaties in de bouw en nieuwe vormen van opdrachtgeverschap kunnen een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de bouwopgave van corporaties. In de brochure Professoren over het ambt opdrachtgeverschap geven vier professoren hun mening over de kansen en mogelijkheden van vernieuwend opdrachtgeverschap in de corporatiesector.

Aan het woord komen:

  • Monika Chao-Duivis, hoogleraar Privaatrechtelijk Bouwrecht aan de TU Delft 
  • Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft 
  • Jack van der Veen, hoogleraar Supply Chain Management aan de Nyenrode Business Universiteit
  • Arjan van Weele, hoogleraar Inkoop en Supply Management aan de TU Eindhoven