‘Ook een commissaris kan bijdragen aan professionele opdrachtverlening’

Wat is professioneel opdrachtgeverschap, wat levert het op en hoe voer je als toezichthouder het gesprek daarover? Dat was het thema van een bijeenkomst die Aedes samen met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) organiseerde op 25 februari 2016.

Opdrachtgeverschap gaat over uitbesteden, inkoop en het outsourcen van werkzaamheden, vertelt Tom Smeulders (oud-directeur DUWO, oud-commissaris en oud-VTW-lid) aan een gezelschap van zo’n 50 toezichthouders en een enkele corporatiebestuurder. ‘Professionalisering betekent vooral zicht hebben op mogelijke risico’s en bewust nadenken over welke vorm van uitbesteden past bij de betreffende opgave.’

De juiste vragen
De wijze van opdrachtverlening is de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Maar toezichthouders kunnen vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid wel degelijk een eigen rol pakken. Daarbij gaat het vooral om het stellen van de juiste vragen, stelt Emile Spek, directeur AMC en commissaris bij De Key. Hij heeft ook nog wat tips voor de aanwezige toezichthouders: ‘Laat je niet intimideren door vakinhoudelijke kennis van de ander. Vraag net zo lang door tot je het begrijpt.’ En: ‘Wat vinden stakeholders van de wijze waarop de corporatie opdrachten verleent? Daarover kun je ook vragen laten meelopen in je visitatietraject.’

Hennie Heesmans, toezichthouder bij Woonstede, vond het een nuttige middag. ‘Uiteraard stellen we altijd veel vragen over een project. Ik realiseer me nu dat we nog meer door kunnen vragen over hoe het opdrachtgeverschap intern organisatorisch geregeld is, en hoe de samenwerking met externe partijen geregeld is. Zo dragen we ook bij aan professionalisering binnen de corporatie.’

Aedes ontwikkelde de Routeplanner Opdrachtgeverschap (ROP) die corporaties helpt bij de keuze voor de juiste samenwerkingsvorm bij bouw- en renovatieprojecten.