Leergang opdrachtgeverschap voor woningcorporaties

Woningcorporaties kunnen bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw flink besparen als ze bewuste keuzes maken bij de opdrachtverlening en slim samenwerken met opdrachtnemers. Dat vraagt om een andere werkwijze waarbij de corporatie niet langer voorschrijft maar de markt uitdaagt om tot oplossingen te komen.

Professionalisering
Wat betekent dat voor de organisatie? Wat vraagt het van medewerkers, welke competenties zijn daarvoor nodig? Om corporaties bij te staan bij deze professionaliseringsslag op het gebied van inkoop, ontwikkelde Aedes samen met NEVI de leergang Professioneel opdrachtgeverschap. De leergang bestaat uit drie niveaus en is daardoor geschikt voor zowel ‘beginners’ als voor medewerkers van corporaties die al wat verder zijn met opdrachtgeverschap. Bovendien is het aanbod gericht op strategen én uitvoerders.

Training op drie niveaus
Na een eerste basisniveau gaat de training op niveau twee in op de vertaalslag van het strategisch beleid van de corporatie naar een opdrachtgeversstrategie. Aan de orde komen onder meer contract- en relatieaansturing en onderhandelingstechnieken. Met een persoonlijk actieplan passen deelnemers de nieuwe kennis en vaardigheden direct toe. Op niveau drie leert een deelnemer hoe je als ketenregisseur aanstuurt op maximale waardecreatie en prestatiegericht inkoopt. Ieder niveau bestaat uit drie losse modules van één á twee dagen. De trainingen worden ook ‘incompany’ aangeboden.