Duurzame mobiliteit: inspiratie voor woningcorporaties

De overgang naar duurzame mobiliteit biedt woningcorporaties kansen op uiteenlopende terreinen: van gebiedsontwikkeling tot bedrijfsvoering. Het inspiratieboekje Woningcorporaties en duurzame mobiliteit laat zien hoe corporaties dat in praktijk brengen.  

Duurzame mobiliteit is een breed begrip en dat blijkt ook uit de voorbeelden in dit boekje, ontwikkeld in opdracht van de provincie Zuid-Holland. U leest hier hoe corporaties duurzame mobiliteit opnemen in hun gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld bij het ontwerp van parkeerruimte. Maar duurzame mobiliteit kan ook onderdeel zijn van de bedrijfsvoering van een corporatie. Denk aan een e-bus voor de vakman of een elektrische bakfiets. Verder vertellen corporaties hoe zij het woon-werkverkeer gezonder en duurzamer maken. Tot slot komt ook de huurder aan bod: hoe helpen corporaties huurders bij duurzame mobiliteit? Bijvoorbeeld door laadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen in de straat.

Woningcorporaties en duurzame mobiliteit 

Lees ook 23 woningcorporaties onderzoeken de mogelijkheden voor het plaatsen van laadpalen