Praktijk

‘Woningcorporaties vervullen belangrijke rol bij voorkomen graafschade’

‘Als opdrachtgever hebben woningcorporaties een belangrijke rol in het voorkomen van schade aan kabels en leidingen bij graven, heien en boren’, stelt Eddy Westdijk van CROW. Het kennisplatform publiceerde afgelopen maand een nieuwe veiligheidsrichtlijn Schade voorkomen aan kabels en leidingen. Een interview over de achtergrond van deze richtlijn en wat corporaties ermee kunnen.
 

Waarom heeft CROW een nieuwe richtlijn opgesteld?
‘Het gaat nog steeds te vaak mis. Het Kadaster registreerde in 2015 33.000 schades onder ruim een half miljoen geregistreerde grondroeringen. Het gaat hier om werkzaamheden in de grond zoals graven, heien en boren. We hebben in de nieuwe richtlijn twee oudere richtlijnen samengevoegd en alle informatie geactualiseerd. In de praktijk betekent dit dat mensen in het veld niet meer hoeven te switchen tussen twee richtlijnen, maar alles in één publicatie kunnen vinden.’

Hoe verklaren jullie dat het bijna honderd keer per dag fout gaat?
‘Er ligt 1,7 miljoen kilometer kabels en leidingen in de grond in Nederland. Dit aantal groeit nog steeds. Een behoorlijk groot risico dus als je het grondwerk niet goed aanpakt. Ik wil de goede voorbeelden absoluut niet teniet doen, maar te vaak wordt er in de praktijk pas nagedacht over grondroeren als men al buiten staat met de schop in de hand.’

Is zorgvuldig grondroeren niet vooral een verantwoordelijkheid van grondverzetbedrijven?
‘Nee. Om schade te voorkomen moeten we veel eerder in het proces risico’s in kaart brengen. Iedereen is verantwoordelijk als het aankomt op het voorkomen van schade aan kabels en leidingen. Ook woningcorporaties.’

Welke concrete verantwoordelijkheid heeft een woningcorporatie volgens u?
‘Een woningcorporatie moet als opdrachtgever bijvoorbeeld in de initiatieffase voldoende geld beschikbaar stellen voor het lokaliseren van leidingen en kabels. Ook moet ze al vroeg in het bouwproces de samenwerking zoeken zoals De Key bijvoorbeeld doet. In de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) staat dat álle betrokken partijen gedurende het bouwproces invulling moeten geven aan zorgvuldig grondroeren.’

Kunt u voor woningcorporaties praktisch handige zaken uit de richtlijn noemen?
‘De richtlijn is een brug tussen wet en praktijk. Zo hebben we in de richtlijn een stroomschema opgenomen, waar alle stappen in de initiatief-, onderzoeks-, ontwerp- en gebruiksfase duidelijk staan beschreven. Dit is handig voor corporaties, omdat door het schema ook de verschillende verantwoordelijkheden helder worden.’

De richtlijn bestellen of downloaden
Op de website van CROW kunnen corporaties de richtlijn downloaden en bestellen. Een fysiek exemplaar kost 54 euro. De digitale versie kost 46 euro.