‘Alleen op grote schaal kunnen we innoveren’, aldus bestuurder en RvC-voorzitter Tiwos

Corporaties staan voor een grote opgave om hun woningen te verduurzamen. Door de krachten te bundelen en met bouwbedrijven langdurig samen te werken, kunnen corporaties meer bereiken. ‘Deze opgave vraagt om innovatie in techniek, opdrachtgeverschap én toezicht,’ stellen directeur-bestuurder René Scherpenisse en RvC-voorzitter Sander van Bodegraven van woningcorporatie Tiwos in de nieuwsbrief van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Samen met Thuisvester, TBV Wonen en Wonen Breburg maakt Tiwos uit Tilburg deel uit van de Brabantse Duurzaamheids Alliantie (BDA). In deze alliantie werken zij samen met vijf bouwbedrijven waarmee zij al goede ervaringen hebben, en met Aedes en Bouwend Nederland. Doel is om woningen sneller, beter en goedkoper te verduurzamen.

Vraag bundelen

Volgens directeur-bestuurder René Scherpenisse van Tiwos vraagt deze aanpak om vernieuwend opdrachtgeverschap. Stap één is dat corporaties de vraag bundelen om die als één opdrachtgever aan de markt aan te bieden. Met de geselecteerde bouwbedrijven bouwen zij een langdurige relatie op.

Dat biedt beide partijen voordelen: bouwbedrijven hebben continue werk voor de langere termijn en corporaties kunnen op de bouwbedrijven bouwen. Corporaties maken gebruik van de expertise van de aannemers en kunnen - vanwege het volume - een lagere prijs bedingen.

Lees het volledige interview op de website van VTW.