Instrument

Instrumenten Informatiemanagement (BIM)

Woningcorporaties die actuele informatie hebben over bestaand vastgoed en bouwprojecten kunnen veel kosten besparen. Regie op informatiestromen biedt bovendien managementinformatie die de bedrijfsvoering ondersteunt. Aedes pleit er daarom voor dat corporaties het Bouw Informatie Model (BIM) gebruiken. Om hen te ondersteunen bij gebruik en invoering, ontwikkelde Aedes de BIM-leidraad en het BIM-protocol voor woningcorporaties.

Woningcorporaties werken veel samen met andere partijen. Bij renovatie of nieuwbouw. Of bij maatschappelijke opgaven. Het delen van actuele gegevens, binnen de organisatie én met externe partijen, wordt daarbij steeds belangrijker. Ook vraagt de samenleving daarbij om efficiëntie en transparantie. Binnen de organisatie vraagt dit om een andere cultuur en een andere manier van werken. Gebruik van BIM kan corporaties helpen om deze samenwerking en transparantie te bereiken.

CORA en VERA
De leidraad en het protocol sluiten aan bij CORA en VERA, de onafhankelijke standaarden die corporaties ondersteunen bij de informatisering en digitalisering van hun werkprocessen. De BIM-leidraad en het -protocol zijn ontwikkeld door een groep vertegenwoordigers van negen corporaties en is gefinancierd door FLOW.
 

BIM in de praktijk