Herziene uitgave protocol veiligheid galerijen

Projectbureau CUR Bouw & Infra en het Platform Constructieve Veiligheid stelden in 2012 een protocol op waarmee woningcorporaties de constructieve veiligheid van galerijvloeren in flatgebouwen kunnen beoordelen. In oktober 2014 verscheen een herziene uitgave.

Constructieve veiligheid
Aanleiding voor het protocol was een onderzoek uit 2011 naar de constructieve veiligheid van galerijen van flatgebouwen. Woningcorporaties WoonFriesland en Elkien gaven daartoe opdracht nadat in mei 2011 een galerijplaat van de Antillenflat in Leeuwarden instortte. Uit het onderzoek bleek dat bij meerdere gebouwen problemen voorkwamen zoals onnauwkeurige uitvoering, een te hoge belasting op de galerijen en corrosie van het betonstaal.

Stappenplan
Met het protocol kunnen opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, gericht en eenduidig laten onderzoeken hoe het staat met de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren bij galerijflats uit de periode 1950-1970. Het protocol bevat onder meer een stappenplan en informatie over relevante regelgeving en aannamen die bij de beoordeling en het advies gedaan kunnen en mogen worden.

Herziene uitgave
Eind 2014 verscheen een herziene uitgave van het protocol. In deze uitgave zijn nuanceringen aangebracht in het onderzoek naar chloridengehalten. Die maken een minder omvangrijk onderzoek mogelijk. Verder zijn naar aanleiding van een evaluatie verduidelijkingen en verbeteringen verwerkt in het protocol.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Aedes hebben het opstellen van het protocol gefinancierd. Voor vragen aan Aedes kunt u terecht bij Maarten Georgius, adviseur opdrachtgeverschap: 06 - 301 677 96 of m.georgius@aedes.nl.