Tips en trucs bij het invoeren van BIM

Woningcorporaties die het Bouwwerk Informatie Management (BIM) gebruiken kunnen veel kosten besparen. BIM maakt regie mogelijk op alle informatie over bestaand vastgoed en bouwprojecten.

Om corporaties te ondersteunen bij gebruik en invoering, ontwikkelde Aedes de BIM-leidraad en het BIM-protocol. Eén van de auteurs van deze publicaties, Tom Smeulders van adviesbureau Stadsruim, geeft tips en trucs voor het invoeren van BIM.

Zorg voor draagvlak door de hele organisatie, van hoog tot laag
Iedereen krijgt elke dag te maken met informatie uit BIM. De bestuurder kan de invoering van BIM niet overlaten aan één van zijn managers. Ook de medewerkers van bijvoorbeeld het klantcontactcentrum werken uiteindelijk allemaal met informatie uit BIM.

Zorg daarom dat iedereen de voordelen ziet van BIM en neem de angst voor het onbekende weg
Ga er over in gesprek, laat zien wat het oplevert en laat vooral zien dat BIM het makkelijker maakt om betere dienstverlening voor de klant te organiseren.

Neem ruimte om te leren en fouten te maken
Zorg voor een goed opleidingsprogramma en besef dat er medewerkers zijn die het lastig vinden of die denken: het zal mijn tijd wel duren.

Reserveer voldoende tijd, capaciteit en budget
De kost gaat voor de baat uit: invoering van BIM is een kostenpost, de voordelen komen na de kosten.

Denk na over de invoeringsstrategie die het best past bij uw corporatie
Dat kan klein (door te beginnen bij een klein nieuwbouwproject) of groot (door zo snel mogelijk alles over te zetten). Maar besef dat het niet met één druk op de knop kan.

Schaf de juiste hardware en software aan en laat u daarover goed informeren
Niet iedereen hoeft alles te kunnen, dus dure ontwerpsoftware voor architecten is voor de meeste corporaties niet nodig. BIM maakt het werken met losse softwaretools voor specifieke activiteiten mogelijk.

Zorg voor professioneel opdrachtgeverschap
Weet wat u vraagt, wanneer u iets vraagt en waarom u dat doet. Roep niet klakkeloos anderen na (ook geen adviseurs). Weet waar u het over heeft.

Maak intern en extern duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden
Zodat iedereen weet wat van haar of hem verwacht wordt en waarom dat verwacht wordt.

Laat u niet overrompelen door externe partijen
Ook al maken zij al jaren gebruik van BIM en bieden ze handige service: houd de regie over uw eigen informatie. Het is de corporatie die vaak nog 50 jaar met die informatie moet werken.

Regel daarom nu al het eigendom van informatie
Ook al gaat u nu nog niet BIM-men. De partijen waarmee u in een project samenwerkt, gebruiken vaak wel al BIM. Geef van tevoren aan dat u de eigenaar van die informatie bent. En bedenk: werken met BIM is bijna altijd efficiënter voor externe partijen, dus extra betalen voor BIM bij projecten is overbodig.

Maak nu al goede afspraken en contracten met andere partijen.

Meer weten over BIM? Lees ook het visiedocument van Aedes over dit onderwerp.