Wet- en regelgeving

Tweede Kamer stemt voor nieuw stelsel kwaliteitsborging bouw

De Tweede Kamer nam op 21 februari in grote meerderheid het wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen aan. Een nieuw stelsel voor het borgen van de bouwkwaliteit is hiermee een belangrijke stap dichterbij. De wet versterkt de positie van opdrachtgevers, zoals woningcorporaties.

Woningcorporaties lijden nu nog veel schade omdat aannemers na oplevering niet verantwoordelijk zijn voor gebreken, tenzij sprake is van een ‘verborgen gebrek’. Aedes maakt zich al geruime tijd sterk  voor het nieuwe stelsel omdat het zal leiden tot minder juridische conflicten over de aansprakelijkheid bij bouwgebreken en een duidelijkere positie van opdrachtgevers en aannemers.

Verbeteringen
Naast het wetsvoorstel nam de Kamer ook meerdere moties en amendementen aan. Bijvoorbeeld een amendement van Kamerlid Albert de Vries (PvdA) over een waarschuwingsplicht voor aannemers, waarmee zij verklaren dat ze een woning zo goed als foutloos kunnen bouwen. Dit moet er volgens De Vries toe leiden dat aannemers zich beter afvragen of zij een bouwopdracht foutloos kunnen uitvoeren. Er komen hiernaast regels voor het melden dat de bouw voltooid is aan de gemeente en een consumentendossier bij oplevering.
 
De Kamer nam verder een motie van De Vries (PvdA) en Roald van der Linde (VVD) aan over een systeem van erkende kwaliteitsverklaringen en erkende technische toepassingen. Hiermee worden risico’s en kosten voor kwaliteitsborging aanzienlijk beperkt, omdat deze toepassingen dan nog slechts beperkt getoetst hoeven worden.

Kosten toezicht
Gemeenten krijgen met het wetsvoorstel een andere rol. Zij beoordelen straks niet langer vooraf bouwplannen. Veel partijen hameren erop dat daardoor gemeentelijke leges noodzakelijkerwijs moeten dalen, omdat private partijen straks verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsborging. Een motie van Erik Ronnes (CDA) en Roald van der Linde (VVD) die de regering oproept om met de gemeenten een bestuursakkoord over lagere leges voor omgevingsvergunningen te sluiten, kon daarom op een Kamermeerderheid rekenen. Aedes heeft steeds haar zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van de leges en ziet in deze motie een goede stap om extra kosten te voorkomen.

Monumenten
Rijksmonumenten gaan vooralsnog niet onder het nieuwe stelsel vallen. De Tweede Kamer wil eerst duidelijk hebben dat monumentale waarden niet verloren gaan door de splitsing van bouwtechniek en de monumentenkwaliteit. Aangenomen moties van CDA en PvdA vroegen hier om. Woningcorporaties hebben ongeveer 15.000 monumenten in beheer, waarvan de helft een rijksmonument is.

Voorstel CDA
Het voorstel van het CDA  om in de nieuwe wet alleen de aansprakelijkheid voor particulieren te regelen haalde het niet. Aedes stuurde samen met andere opdrachtgevers een brief aan de Tweede Kamer om dit te ontraden. Een betere aansprakelijkheid van aannemers voor alleen particulieren zou een van de belangrijkste pijlers van het nieuwe stelsel omverwerpen. 

Vervolg
Het wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de wet in 2018 ingevoerd wordt en in 2021 wordt geëvalueerd.