Factsheet over gevolgen Wet kwaliteitsborging voor woningcorporaties

Een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw is aanstaande. De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en verbetering in de bouwkwaliteit en het -toezicht. Dat heeft gevolgen voor woningcorporaties en die zijn beschreven in een factsheet.

Update 22 mei 2020

Minister Ollogren (BZK) heeft op 20 mei 2020 laten weten dat er overeenstemming is het invoeren van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2022. In een gezamenlijke verklaring stellen het ministerie van BZK, gemeenten, provincies en waterschappen dat inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 wenselijk en realistisch is. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking.
 

In het najaar gaat Ollongren in debat met de Tweede Kamer over deze datum. Indien de Kamer akkoord is, krijgt de uitvoeringspraktijk duidelijkheid en kan 2021 volledig in het teken van de implementatie staan. Wanneer dit duidelijk is wordt de factsheet aangepast.


Corporaties krijgen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – tegelijk met de nieuwe regels van de Omgevingswet – te maken met een nieuw stelsel van toezicht in de bouw. Daarnaast veranderen de aansprakelijkheidsregels voor bouwers en wordt een opleverdossier geïntroduceerd. 

In de factsheet vindt u informatie over onder meer:

  • De Wet kwaliteitsborging op hoofdlijnen
  • Het proces van aanvraag tot gereedmelding
  • De contractering van de kwaliteitsborger
  • De ‘knip’ tussen bouwen en overige toestemmingen

Versterkte positie

De invoering van het nieuwe stelsel versterkt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument. Door de toenemende complexiteit in de bouw was herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. De herziening maakt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger, wat de kwaliteit ten goede zal komen. 

Lees de factsheet Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de gevolgen voor corporaties