Wet- en Regelgeving

Tweede Kamer: bouwkwaliteit moet snel beter

Een brede meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er snel wat moet verbeteren in zowel de kwaliteit van de bouw als in het toezicht. Minister Ollongren (BZK) is het daarmee eens en wil de wet die dat moet regelen snel opnieuw bespreken in de Eerste Kamer. De wet kan dan op 1 januari 2021 ingaan, tegelijk met de Omgevingswet.

Dat bleek op 6 december 2018 in een Kamerdebat over bouwkwaliteit en toezicht. Het aantal bouwfouten en gebreken bij nieuwbouw stijgt en het toezicht daarop is verre van goed. Aannemers ontlopen onder de huidige wetgeving te vaak hun aansprakelijkheid. Dit moet snel anders vond de Kamer. Het wetsvoorstel om dit te verbeteren werd echter in 2017 in de Eerste Kamer aangehouden omdat er nog onduidelijkheden waren over de uitwerking van de wet.

Bestuursakkoord met gemeenten
Minister Ollongren staat nu op het punt om met VNG en gemeenten (en met steun van Bouw- en Woningtoezicht) een bestuursakkoord te sluiten. Daarin staat een uitwerking van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeenten (bevoegd gezag) en kwaliteitsborgers.

De nieuwe, private en gecertificeerde kwaliteitsborgers houden onafhankelijk toezicht op de bouw. Ze staan onder controle van een onafhankelijk, publiek toezichtsorgaan, dat hen sancties op kan leggen als ze hun werk niet goed zouden doen. Bovendien kan de gemeente als bevoegd gezag altijd ingrijpen en de bouw stil leggen. Daarmee wordt het stelsel sterk verbeterd, stelt de minister. Het grote voordeel is dat de kwaliteitsborgers daadwerkelijk op de bouwplaats toezicht houden, wat bij het huidige gemeentelijk bouw- en woningtoezicht meestal niet meer het geval is.

Minister Ollongren: ‘Deze wet is nodig. Het gaat nu te vaak fout.’ De minister nam een motie over waarin de Kamer haar vraagt om de afspraken uit het bestuursakkoord over te nemen in de regelgeving. Ze vertrouwt erop dat nu ook de Eerste Kamer akkoord kan gaan met het wetsvoorstel.

Aedes: toezicht en aansprakelijkheid beter regelen
Aedes is voorstander van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, omdat het huidige stelsel niet meer voldoet. Aansprakelijkheid en toezicht moet beter geregeld worden. Eerder heeft Aedes hiervoor gepleit samen met opdrachtgevers in de bouw, ontwikkelaars en aannemers.