Aedes ondersteunt verklaring Samen doorbouwen aan Nederland

Woningen blijven bouwen is voor Nederland belangrijker dan ooit. Met elkaar moeten we voorkomen dat, door de coronacrisis, het woningtekort verder oploopt. De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen, waaronder Aedes, hebben daarom de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld.
 

Samen zetten de partijen alles op alles om aan de grote vraag naar woningen te voldoen. De partijen hebben afspraken gemaakt over continuering of versnelling van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stil komen te liggen door de coronacrisis.

Woningcorporaties zij bereid hun investeringen voor de bouw (nieuwbouw, verduurzaming, onderhoud) zo veel mogelijk te laten doorgaan en versnellen. Corporaties kunnen aanvullende anticyclische investeringen doen, als daarvoor de juridische en financiële ruimte bestaat.

De Rijksoverheid zet middelen voor de woningbouwimpuls en verduurzaming actief in en geeft corporaties en, waar mogelijk, ontwikkelaars en beleggers ruimte voor anticyclisch doorbouwen. Verder beziet het Rijk hoe de voortgang van bouwprojecten en ontwikkeling van bouwlocaties actief kan worden ondersteund.

Ondersteunende partijen

Aedes Vereniging van woningcorporaties, AFNL Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, Betonhuis, BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, BNG Bank, De Bouwagenda, Bouwend Nederland, Bouwstenen voor Sociaal: Platform voor maatschappelijk vastgoed, Cumela, Fedet Federatie Elektrotechniek, IPO Interprovinciaal Overleg, IVBN de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland, Koninklijke Hibin, Koninklijke NLingenieurs, Koninklijke OnderhoudNL, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederlandse Vereniging van Banken, NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen, NEPROM Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen, Nederlandse Verwarmingsindustrie, Netbeheer Nederland, NOA Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, NVTB Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie, Nederlandse Waterschapsbank, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Techniek Nederland, Rijkswaterstaat, Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, VBO Branchevereniging van makelaars en taxateurs, VEH Vereniging Eigen Huis, VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten, Vewin Vereniging van Waterbedrijven in Nederland

Lees de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland