Wet- en regelgeving

Bouwregelgeving voor woningcorporaties

De overheid stelt eisen aan het (ver)bouwen van woningen en andere gebouwen. Als opdrachtgever in de bouw moeten woningcorporaties voldoen aan wet- en regelgeving gericht op onder meer (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Bouwbesluit 2012
In het dossier bouwregelgeving van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over bouwregelgeving. Woningcorporaties hebben onder meer te maken met het Bouwbesluit 2012, de Woningwet, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en Europese richtlijnen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van bouwregelgeving.