‘Arbitrage-rechtspraak bij bouwgeschillen is voordelig voor woningcorporaties’

Geluidsoverlast door constructiefouten? Een verkeerd aangesloten riolering? Als partijen een geschil hebben over een bouwproject dan kunnen ze samen de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) om een bindende uitspraak vragen. Gemiddeld is jaarlijks bij 5 procent van de zaken die de RvA behandelt een woningcorporatie betrokken. ‘Rechtspraak door de deskundige arbiters van de RvA heeft veel voordelen, ook voor woningcorporaties’, zegt RvA-directeur Bas van Luik.

Omdat de RvA-arbiters inhoudelijk deskundig zijn en ervaring hebben met bouwprojecten verlopen juridische procedures via de RvA doorgaans sneller dan via de gewone rechtspraak. Van Luik: ‘Geschillen in de bouw gaan bijna altijd over techniek. Een gewone rechter benoemt dan meestal een deskundige en op basis van wat die zegt, velt hij dan weer een oordeel. Bij onze zaken zijn de deskundigen zelf de rechter. Daardoor kunnen we ook sneller werken.’

Een uitspraak van de RvA staat gelijk aan een uitspraak van een rechter, maar de procedure is op een aantal punten anders. Zo beoordelen arbiters met een bouwtechnische achtergrond samen met een arbiter-jurist RvA-zaken in plaats van een enkele rechter.

Belangen
De 80 arbiters met een bouwkundige achtergrond worden benoemd op voordracht van organisaties van opdrachtgevers, aannemers en adviseurs, waaronder Aedes, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Bouwend Nederland en NLingenieurs. Daarnaast werken er voor de RvA 20 arbiters met een juridische achtergrond. In 2016 behandelde de RvA ongeveer 600 zaken, met een gemiddeld belang van 300.000 euro.

‘Geen geschil is hetzelfde, in tien jaar behandelde ik zaken met belangen van 700 euro tot een paar miljoen’, vertelt Rob Burgerhout. Hij is op voordracht van Aedes arbiter en gaat met enige regelmaat het land in voor arbitragezaken. ‘Je komt consumenten tegen met een geschil over een zelf ontworpen woning, maar ook woningcorporaties, VvE’s, gemeenten, projectontwikkelaars en hoofd- en onderaannemers. Het gaat onder meer over meer- en minderwerk, bouwtijdoverschrijding, scheurvorming of lekkages.

De werkwijze van de RvA heeft wat weg van het televisieprogramma De Rijdende Rechter. De arbiters en strijdende partijen spreken meestal af in een hotel in de buurt van het bouwwerk. Regelmatig schikken partijen al op basis van het voorlopig oordeel van de arbiters.