Nieuwe modelcontracten passen bij vernieuwend opdrachtgeverschap

Aedes ontwikkelde samen met woningcorporaties twee modelovereenkomsten voor ontwerp, realisatie en onderhoud bij nieuwbouw of renovatie. Deze modelovereenkomsten passen goed bij de veranderende opvattingen over de rol van opdrachtgevers en opdrachtnemers, vertelt Susan van Hooft, bedrijfsjuriste bij Portaal.

Waarom waren er nieuwe modelovereenkomsten nodig?
‘Er bestond al een model-basisovereenkomst UAV-GC. Maar daarnaast maakte elke corporatie zijn eigen afwegingen. We wilden dat er een eenduidig en begrijpelijk model kwam dat geschikt is voor de corporatiesector met daarin de nodige aanvullingen en afwijkingen. Veel van deze wijzigingen waren al praktijk, maar ze stonden nog niet op papier. Ik zat in de werkgroep met Aedes en corporatiemedewerkers met verschillende achtergronden. Tussentijds overlegden we met Bouwend Nederland.’

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de overeenkomst?
‘De modelovereenkomsten zijn geïntegreerde contracten. Dit betekent dat de opdrachtnemer zowel de ontwerp- als de uitvoeringswerkzaamheden en eventueel onderhoudswerkzaamheden verricht. Dat past bij de trend die we zien: corporaties zijn steeds meer regisserend opdrachtgever en opdrachtnemers nemen steeds meer het voortouw. Zij werken steeds meer prestatiegericht en op basis van hun eigen bouwconcepten. Dat betekent een verschuiving van risico’s en verantwoordelijkheden. De modelcontracten bevatten een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Verder bevatten ze een duidelijke regeling voor het aanvragen en verkrijgen van vergunningen. De aanvullingen staan in het basiscontract, zo staan ze overzichtelijk bij elkaar. We schreven ook een toelichting op de modellen. Overigens is er bij toepassing van dit model altijd ruimte voor overleg met de opdrachtnemer.’

Kunnen alle corporaties er nu mee aan de slag?
‘De modellen zijn zowel voor corporaties die al met geïntegreerde contracten werken, als voor corporaties die dat nog niet doen. Corporaties die met het oude contract werken kunnen nu aan de slag met een eenduidig en doordacht model. En voor andere corporaties zijn de nieuwe modelovereenkomsten een goede basis om mee aan de slag te gaan. We zijn in een werkgroep nog bezig om een model te maken voor de belangrijkste bijlage bij de overeenkomsten: de vraagspecificatie.'