Publicatie

Aedes-publicatie prestatiemeten: Sturen op resultaat

Slechte samenwerking is een van de oorzaken van faalkosten in de bouw. Prestatiemeten is een methode die bouwpartijen en opdrachtgevers ondersteunt om de samenwerking te verbeteren. De Aedes-publicatie Sturen op resultaat, begeleidt woningcorporaties stap voor stap bij de invoering van dit systeem.

Bij prestatiemeten staat niet het resultaat, maar de kwaliteit van het proces waarmee opdrachten worden gerealiseerd centraal. De methode bekijkt op welke wijze bouwpartijen aan de contractuele verplichtingen voldoen tijdens de uitvoering van de opdracht. Daarbij ligt de focus op houding en gedrag en het nakomen van afspraken.

Ondersteuning Aedes
Om woningcorporaties te begeleiden en te ondersteunen bij het opzetten van deze methode heeft Aedes de kansen en valkuilen ervan in de publicatie Sturen op resultaat beschreven. Aedes organiseerde eind 2013 bij diverse corporaties in het land intervisiebijeenkomsten over prestatiemeten. Aedes maakte daarbij gebruik van de ervaringen en methoden van publieke opdrachtgevers zoals de Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en Prorail.