Instrument

Aedes en NEPROM ontwikkelen model basisopdracht adviseurs

Aedes en NEPROM, de brancheorganisatie van projectontwikkelaars, hebben een model laten ontwikkelen dat leden kunnen gebruiken als ze een opdracht verlenen aan adviseurs, zoals architecten en ingenieurs.

Aanvulling DNR
De model basisopdracht adviseurs sluit aan op De Nieuwe Regeling (DNR 2011). Dit zijn standaardvoorwaarden die zijn opgesteld door de Branchevereniging van Architecten (BNA) en NL-Ingenieurs. Aedes was daar indertijd niet bij betrokken. In de praktijk pakken een aantal voorwaarden nadelig uit. Opdrachtgevers, zoals de Rijksgebouwendienst, ProRail, Waterschappen en VNG wijken daarom op onderdelen af van de DNR 2011. Ook veel corporaties hanteren eigen aanvullende regelingen. Op verzoek van hun leden ontwikkelden NEPROM en Aedes daarom samen met de Werkgroep Bedrijfsjuristen en VBTM-advocaten een nieuw model.

Vereenvoudiging en uniformiteit
Belangrijkste verschillen met DNR zijn de vereenvoudigde regeling voor het tussentijds beƫindigen van de opdracht, de verhoogde aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer en afspraken over latere ingrepen in het oorspronkelijke ontwerp. Over het concept van het model is meerdere malen overlegd met de BNA en NL-Ingenieurs.

Aedes wil professioneel opdrachtgeverschap van leden zoveel mogelijk faciliteren. Op dit moment circuleren in de woningcorporatiebranche tal van afwijkingenlijstjes op DNR 2011. Dat is onoverzichtelijk en bovendien ongewenst vanuit het oogpunt van risicomanagement. Uitgangspunt van het model was daarom ook vereenvoudiging en uniformiteit. Ook architecten en ingenieurs hebben er belang bij om te weten waar ze aan toe zijn als ze een opdracht aanvaarden van een corporatie.

Ook aan de slag met Aedes/Neprom model basisopdracht voor adviseurs? Download het document hieronder.