Publicaties

Aedes: ventilatie in huurwoningen verbeterd

Steeds meer woningcorporaties hebben aandacht voor de kwaliteit van de ventilatiesystemen in huurwoningen. Dat blijkt uit een peiling van Aedes onder haar leden over 2013. In 2012 werd een nationaal actieplan opgesteld om de ventilatie in huur- en koopwoningen te verbeteren.

Meer aandacht
Woningcorporaties melden een toegenomen aandacht voor woningventilatie. 92 procent van de corporaties (82 procent in 2012) is ervan overtuigd dat nieuwe ventilatiesystemen in hun woningen tenminste voldoen aan de minimumeisen. Twee derde kan dit aantonen met meetresultaten. Corporaties leggen eisen aan de ventilatiesystemen vaker vast in contracten met aannemers: 70 procent in 2013 ten opzichte van 57 procent in 2012.

Na plaatsing vindt bij 45 procent van de corporaties altijd een opleveringscontrole plaats, bij 44 procent gebeurt dit steekproefsgewijs.

Klachten
Nog steeds krijgen woningcorporaties vrij veel klachten over de ventilatie in huis. 83 procent kreeg in 2013 één of meer klachten. Wel gingen die klachten over een kleiner deel van de woningvoorraad. De helft van de ondervraagde corporaties is van plan om de komende jaren extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van ventilatie, met name in de bestaande woningvoorraad.

Actieplan vroegtijdig gestopt
Aedes hield in 2012 en 2014 peilingen onder haar leden in het kader van het Nationaal Actieplan Ventilatie. Dat werd in 2012 in het leven geroepen om de kwaliteit van ventilatiesystemen te verbeteren. Het actieplan werd eind 2014 vroegtijdig stopgezet. Volgens het kabinet zijn de betrokken partijen hun afspraken wel nagekomen, maar zorgt het plan niet voor de benodigde verbetering in alle nieuwbouwwoningen.

Vooral bij de nieuwbouw van koopwoningen missen bouwbedrijven de prikkel om aandacht te besteden aan goede ventilatie, omdat het voor de meeste kopers geen prioriteit heeft. Uit tussentijdse evaluaties van het actieplan bleek dat woningcorporaties de meeste vooruitgang hebben geboekt. Aedes ontwikkelde voor haar leden onder meer een programma van eisen voor ventilatiesystemen.